U bent hier

Openbare procedure bestek nr. 2018/10622 - Raamovereenkomst voor telefonie

Vragen en antwoorden

 1. Bestek:
  Paragraaf 2.2.1.2 ‘Uitsluiting’ – pagina 7
  Vraag 1 : 27 - 03 - 2018
  Bewijsmiddelen:
  De inschrijver legt een ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) (zie bijlage 3) voor als verklaring dat er geen uitsluitingsgrond op hem van toepassing is. Moet men bijlage 3 gebruiken en invullen? Of mag men een ingevulde UEA document downloaden (PDF & XML) en deze gebruiken als bewijsmiddel? Op de internet site van UEA.
  Antwoord 1 :
  Verwijzend naar paragraaf 2.2.3.3 ‘Opmaak van de inschrijving’- punt 3. ‘Hoofdstuk 3: Noodzakelijke documenten m.b.t. de uitsluiting (zie 2.2.1.2) en de selectiecriteria (zie 2.2.1.3)’ – punt 3.1 ‘Uitsluiting’ van het bestek moet de inschrijver bijlage 3 gebruiken en deel II, III en IV van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) invullen.

 2. Bestek:
  - Paragraaf 2.2.1.3 ‘Kwalitatieve selectiecriteria’ – punt 1. ‘Technische bekwaamheid’ – ‘minimale vereiste: het beschikken over minimum 10 gespecialiseerde medewerkers op het vlak van telefonie’ – ‘bewijs: een overzicht van het gespecialiseerd personeel telefonie, waarin de namen en nodige bewijzen zoals CV’s, certificaten, opleidingen, cursussen, vaardigheden, … zijn opgenomen’ - pagina 8
  - Paragraaf 2.2.1.4.2 ‘Beoordeling van de gunningcriteria’ – punt 2. ‘De evaluatie van het criterium kwaliteit…’ – punt 2.5 ‘De inschrijver geeft een overzicht van het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de technische taken tijdens de uitvoering van de opdracht, met toevoeging van hun CV’s’ – pagina 10
  Vraag 2: 05 - 04 - 2018:
  In de aanvraag vraagt men om van het gespecialiseerd personeel telefonie (minimaal 10 medewerkers) de CV’s hiervan aan te leveren. Mogen wij deze aanleveren in een Engelse versie?
  Antwoord 2:
  Omdat de cv’s integraal deel uitmaken van het antwoord/de offerte , de beoordeling van de technische bekwaamheden in de kwalitatieve selectie en de beoordeling van de gunningscriteria, moeten deze in het Nederlands worden beantwoord/aangeleverd.