Slechts 6,6% van de schoolverlaters is na een jaar werkzoekend

Van alle 64.000 jongeren die in 2020 de schoolbanken verlieten, was één jaar later 6,6% werkzoekend. Dat aandeel lag in de afgelopen 10 jaar nooit lager.

Binnenkort kiezen heel wat jongeren de studierichting die ze het komend schooljaar willen volgen. Weten welke studierichtingen goed scoren op de arbeidsmarkt kan helpen om die keuze te maken. Volgens het schoolverlatersrapport dat VDAB vandaag publiceert, doen vooral opleidingen in de zorg het bijzonder goed. Een jaar na afstuderen is slechts 1% van de jongeren uit een zorgopleiding in het hoger onderwijs nog werkzoekend. Van alle 64.000 jongeren die in 2020 de schoolbanken verlieten, was één jaar later 6,6% werkzoekend. Dat aandeel lag in de afgelopen 10 jaar nooit lager.

Vlaams minister van Werk Jo Brouns: "Ik wil een ambassadeur zijn van mensen die werken en ondernemen, maar ook voor hen die dat even niet kunnen. De krapte op de arbeidsmarkt moeten we dan ook ombuigen tot een kans. Eén jaar na de start van de coronacrisis waren de jobkansen voor schoolverlaters groter dan ooit en dat stemt me tevreden. Aan de jongeren die twijfelen over hun studierichting heb ik één duidelijke boodschap: als ge graag mensen ziet, kies dan voor de zorg."

De onderzochte jongeren betraden de arbeidsmarkt tijdens de vroege coronacrisis, in een economisch onzekere periode met een stijgend aantal werkzoekenden en een sterk dalend aantal vacatures. Deze omstandigheden waren niet gunstig voor de schoolverlaters die op zoek gingen naar een eerste job.

Maar de Vlaamse arbeidsmarkt herstelde zich behoorlijk snel. Vanaf maart 2021 kende het aantal ontvangen vacatures bij VDAB een spectaculair herstel. Amper een jaar na het uitbreken van de coronacrisis kwamen er meer jobs bij dan dat er verdwenen, een ongeziene netto groei van banen. Tegelijkertijd daalde het aantal werkzoekenden zonder werk. De krapte op de arbeidsmarkt van voor de coronacrisis was helemaal terug en werd nijpender.

Op het meetmoment van 30 juni 2021 bevonden de schoolverlaters zich op een zeer gunstig moment op de arbeidsmarkt: de jobkansen waren groot en de concurrentie met andere werkzoekenden was klein. Dit weerspiegelde zich in een zeer laag aandeel werkzoekende schoolverlaters: 6,6%. Dat is een daling met 3,4 procentpunt tegenover het vorig rapport. 

Hoe hoger geschoold, hoe meer kansen

Opnieuw blijkt dat hoe hoger geschoold de schoolverlater is, hoe lager de kans om na een jaar werkzoekend te zijn. Van alle schoolverlaters die in 2020 ongekwalificeerd de arbeidsmarkt betraden, was gemiddeld 23% na een jaar werkzoekend. Van de schoolverlaters met een getuigschrift of diploma secundair onderwijs was 8% een jaar later werkzoekend. Van de schoolverlaters met een hoger diploma was slechts 2% na een jaar werkzoekend.

Schoolverlaters uit Hoger Beroepsonderwijs (HBO5) en duaal leren doen het goed

Voor het eerst kunnen wij rapporteren over schoolverlaters uit een duaal leertraject en over àlle schoolverlaters uit HBO5. In voorgaande jaren waren enkel de gegevens van HBO5 Verpleegkunde beschikbaar. Nu zijn ook de cijfers van de graduaten ermee in opgenomen.

Beide leervormen bereiden voor op een beroep en zijn sterk gericht op werkplekleren. Daarom beantwoorden zij zeer goed aan de vraag van de arbeidsmarkt en halen zij gemiddeld lage werkzoekendenaandelen.

Richtingen in zorg bieden meeste garantie op werk

Er heerst al jaren een groot tekort aan verzorgend personeel, in de eerste plaats aan verpleegkundigen en zorgkundigen. Schoolverlaters uit een zorgopleiding stroomden dan ook vlot uit naar werk. Gemiddeld was slechts 3% van de jongeren met een zorgdiploma een jaar later werkzoekend. 

De nood aan zorg en de vraag naar zorgprofessionals zullen ook niet meteen afnemen, wel integendeel. De vergrijzing van het zorgpersoneel neemt toe, de bevolking wordt alsmaar meer hulpbehoevend, en de zorg wordt complexer waardoor extra handen zullen nodig zijn. Wie kiest voor een zorgopleiding, kiest daarom ook voor jobzekerheid.

Karen Van Wassenhove, Directeur Cluster Gezondheidszorg hogeschool Odisee: "De campus Brussel-Terranova is niet enkel een campus van hogeschool Odisee, maar is ook een gezondheids- en welzijnscentrum. Op deze locatie zitten onderwijs en het werkveld onder één dak. Op deze locatie biedt Odisee verpleegkunde en ergotherapie aan, en ook de opleidingen oogzorg, medische beeldvorming en radiotherapie, drie unieke opleidingen in Vlaanderen. De opleidingen zijn heel praktijkgericht en sluiten nauw aan bij de realiteit op de werkvloer. De studenten die hier afstuderen, vinden onmiddellijk werk in één van de vele knelpuntberoepen in de zorg."

Wim Adriaens, gedelegeerd bestuurder VDAB: "Een bewuste studiekeuze is superbelangrijk voor een mooie en leuke loopbaan. Ik raad daarom alle jongeren die een studiekeuze moeten maken aan om zich goed te informeren. Neem een kijkje in onze cijfers, leg dat naast wat je interesseert en energie geeft, zoek naar waar die 2 samenvallen, en ga ervoor! Dat is de boodschap die ik aan elke jongere die vandaag voor een studiekeuze staat kan geven. En na hun studie helpt VDAB hen verder op weg. Zo lanceren we deze maand een nieuwe jongerencampagne die jongeren helpt om hun draai te vinden op de arbeidsmarkt."

Lees het volledige schoolverlatersrapport

Vragen als journalist?

Woordvoerder Joke Van Bommel

Woordvoerder

Joke van Bommel