Werkzoekendenbericht juni 2022

Op 30 juni 2022 waren er 265.746 burgers bij VDAB ingeschreven. 65% was werkzoekend zonder werk, 28% werkend, en 7% student of andere. Het aantal werkzoekenden zonder werk bedraagt 172.730.

Op 30 juni 2022 waren er 265.746 burgers bij VDAB ingeschreven. 65% was werkzoekend zonder werk, 28% werkend, en 7% student of andere. Het aantal werkzoekenden zonder werk bedraagt 172.730. Binnen de groep van werkzoekenden zonder werk was 75% in bemiddeling bij VDAB, terwijl 12% bezig was met een opleiding of voortraject. De overige 13% van de werkzoekenden was niet inzetbaar op lange termijn en had nood aan specifieke dienstverlening. De werkzoekendengraad, dat is de verhouding van het aantal werkzoekenden zonder werk woonachtig in Vlaanderen ten opzichte van de Vlaamse beroepsbevolking, bedroeg 5,4%. Ter vergelijking, in juni 2021 ging het om 5,9%.

Ten opzichte van juni 2021 is er een duidelijke daling van het aantal werkzoekenden zonder werk (-8%). Ten opzichte van vorige maand is het aantal werkzoekenden zonder werk afgenomen met ongeveer 5.100 personen, want in juni 2022 stroomden 18.879 burgers in als werkzoekende zonder werk, terwijl 24.015 werkzoekenden zonder werk uitstroomden waarvan 62% naar werk.  

Het aantal werkende VDAB-klanten is gedaald met meer dan 1.300 personen ten opzichte van juni 2021 (-2%), het aantal studenten en anderen daalde met 22%.

 

Werkzoekendenbericht ©VDAB

 

Links:

·  Werkzoekendenberichten: vdab.be/trends/berichten
·  Arvastat: arvastat.vdab.be

Vragen als journalist?

Woordvoerder Joke Van Bommel

Woordvoerder

Joke van Bommel