Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver, Putte en VDAB gaan structureel samenwerken om meer mensen aan werk te helpen

De lokale besturen van Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte hebben een samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd met VDAB. Met deze overeenkomst willen de partners de uitdagingen op de lokale arbeidsmarkt samen aanpakken en zo meer mensen aan het werk helpen.

Het Vlaamse regeerakkoord 2019-2024 wil de volgende jaren minstens 120.000 Vlamingen extra aan een job helpen. Een werkzaamheidsgraad van 80% is het doel. Een versterkte samenwerking tussen VDAB en de lokale besturen is volgens het akkoord één van de hefbomen om die ambitie te bereiken.

Drie centrale ambities

De gemeenten Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver, Putte en VDAB gaan actief samenwerken voor een inclusief lokaal arbeidsmarkt- en welzijnsbeleid. Bjorn Cuyt, provinciaal directeur van VDAB: “Door de krachten te bundelen met de lokale besturen kunnen we gericht zoeken naar oplossingen voor de knelpunten die er nog heersen in de regio en samen de uitdagingen op de arbeidsmarkt aanpakken. Met deze samenwerkingsovereenkomst wil VDAB de goede samenwerking met deze gemeenten verankeren en versterken.” 

De partners hebben samen actiedomeinen en acties vastgelegd waarmee ze drie ambities nastreven: 

  • Meer inwoners aan het werk
  • Veerkrachtige ondernemingen in een toekomstbestendige arbeidsmarkt
  • Sterkere loopbanen in een stimulerend leerklimaat

Week van tewerkstelling

Het aantal aan VDAB gemelde vacatures stijgt enorm, ook binnen de Bodukap-regio. De regio biedt dus best wel wat mogelijkheden naar tewerkstelling toe en heeft een aantal grote bedrijven op zijn grondgebied die op zoek zijn naar bijkomend personeel. Om aan deze noden tegemoet te komen willen de lokale besturen en VDAB samen een ‘week van tewerkstelling’ organiseren, gekoppeld aan  ‘ de dag van de groentestreek’. 

Luc Van Houtven, voorzitter bijzonder comité sociale dienst en schepen sociale economie Duffel: “Onze regio biedt enorm veel mogelijkheden naar tewerkstelling. Ten opzichte van vorig jaar ontving VDAB voor onze regio 52% meer vacatures. Zowel laaggeschoolde vacatures als technische functies worden in onze regio gevraagd. Toch zijn deze mogelijkheden naar tewerkstelling toe niet altijd voldoende gekend. Verder bouwend op de dag van de groentestreek, in Sint-Katelijne-Waver, willen we een aantal evenementen organiseren die focussen op de tewerkstellingsmogelijkheden in de regio.” 

Bert Rousseau, voorzitter bijzonder comité sociale dienst en schepen sociale zaken Putte: “In de huidige economische situatie is er een heel lage werkloosheidsgraad in onze regio en staan er een groot aantal vacatures open. Onze gemeente en OCMW zetten sterk in op activering. We zijn dan ook verheugd dat VDAB dit probleem mee wil aanpakken door werkzoekenden en werkgevers met elkaar in contact te brengen om zo veel mogelijk vacatures ingevuld te krijgen.”

Inzetten op bestrijden van ongekwalificeerde uitstroom uit onderwijs

Onder de werkzoekenden jonger dan 25 zonder werk is 49% laaggeschoold. Zij hebben geen diploma secundair onderwijs behaald. Door een gerichte, warme overdracht van scholen en onderwijscentra naar VDAB willen de partners afhakende jongeren zo snel mogelijk op maat begeleiden naar de arbeidsmarkt en/of richting competentieversterking. 

An Coen, voorzitter bijzonder comité sociale dienst en schepen sociale zaken Sint-Katelijne-Waver: “Te veel jongeren komen onvoldoende beslagen op de arbeidsmarkt terecht. Daarom zijn we als lokaal bestuur samen met onder andere Arktos, Emino en ook VDAB, mee ingestapt in het lokale partnerschap voor jongeren, MOEF!. Dit partnerschap begeleidt en ondersteunt de jongeren, versterkt waar nodig en zet samen met hen de eerste stappen naar de arbeidsmarkt via bijvoorbeeld een stage of werkplekleren. We geloven er in dat zulke trajecten een meerwaarde creëren en er mee voor zorgen dat deze jongeren een goede start hebben van hun loopbaan.”

Versterken van de onderlinge samenwerking

Met deze samenwerking willen de partners hun dienstverlening optimaliseren zodat cliënten van de sociale diensten van de gemeenten nog vlotter doorstromen naar tewerkstellingstrajecten en de arbeidsmarkt. 

Hilde Schueremans, voorzitter bijzonder comité sociale dienst en schepen sociale zaken Bonheiden: “Het lokaal bestuur krijgt meer en meer de regierol inzake welzijnsbeleid, sociale economie en activering van leefloners. Het is echter een uitdaging om ook altijd deze expertise in huis te hebben. Door nauwer samen te werken met VDAB kunnen we wanneer nodig ook snel een beroep doen op hun kennis en expertise. We voorzien in frequent overleg en casebespreking zodat onze medewerkers elkaar beter leren kennen en we de dienstverlening naar de burgers toe kunnen verbeteren door ervoor te zorgen dat cliënten slechts éénmaal hun verhaal moeten vertellen.”

Vlaams minister van werk Jo Brouns: “Lokale besturen zijn het beste geplaatst om de noden van werkzoekenden en werkgevers te herkennen en aan te pakken. De gemeenten Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte hebben elkaar daarin gevonden en zetten samen hun schouders onder het werkgelegenheidsbeleid. In deze samenwerking ligt de focus op het beter uitwisselen van informatie, een actievere betrokkenheid van lokale werkgevers, een optimale afstemming van de dienstverlening en inzicht in de te bereiken doelgroepen. Allemaal belangrijke stappen om de krapte op onze arbeidsmarkt aan te pakken. Met sterke lokale actoren kunnen we een werkzaamheidsgraad van 80% bereiken.” 

De samenwerkingsovereenkomst tussen de lokale besturen en VDAB loopt tot 31 december 2025. 

Meer informatie:

  • Greet Jacops, Netwerkmanager Lokale Besturen (VDAB): 0471 56 87 44
  • Hilde Schueremans, schepen van gelijke kansen Bonheiden: hilde.schueremans@ocmwbonheiden.be  of 0475 49 80 70
  • Bert Rousseau, schepen van sociale zaken en armoedebeleid Putte: bert.rousseau@putte.be of 015 76 78 80
  • Luc Van Houtven, schepen van sociale economie Duffel: luc.vanhoutven@duffel.be of 0497 08 17 72
  • An Coen, schepen van sociale zaken Sint-Katelijne-Waver: an.coen@skw.be of 0478 22 21 36

Vragen als journalist?

Communicatieverantwoordelijke Antwerpen

Sandra Van Loo