Werkzoekendenbericht Limburg juni 2022

Op 30 juni 2022 waren er 35.754 Limburgse burgers bij VDAB ingeschreven. 61,7% was werkzoekend zonder werk, 31,5% werkend, en 6,8% student of andere.


Binnen de groep van Limburgse werkzoekenden zonder werk was 71,9% in bemiddeling bij VDAB, terwijl 16,6% bezig was met een opleiding of voortraject. De overige 11,5% van de werkzoekenden was niet inzetbaar op lange termijn en had nood aan specifieke dienstverlening (figuur 1). De werkzoekendengraad, dit is de verhouding van het aantal werkzoekenden zonder werk woonachtig in Limburg ten opzichte van de Limburgse beroepsbevolking, bedroeg 5,4% in juni 2022. Ter vergelijking, in juni 2021 bedroeg deze 5,9%.

Ten opzichte van juni 2021 is er een duidelijke daling van het aantal werkzoekenden zonder werk (-8,0%, figuur 2). Ten opzichte van vorige maand is het aantal werkzoekenden zonder werk gedaald, want in juni 2022 stroomden er 2.686 burgers in als werkzoekende zonder werk, terwijl 3.019 werkzoekenden zonder werk uitstroomden waarvan 68,2 % met werk (figuur 4). De werkenden stegen ten opzichte van juni 2021
met 1,0% (figuur 3) en de studenten en anderen daalden met 24,3% in Limburg.

Meer info.

Vragen als journalist?

Communicatieverantwoordelijke Limburg

Luc Smeets