U bent hier

Privacyverklaring voor partners

In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we je persoonsgegevens verwerken. Hoe je met de gegevens van werkzoekenden moet omgaan, wordt afgesproken in een overeenkomst.

Wie verwerkt jouw persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden verwerkt door de 'Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding', afgekort: VDAB. Wij zijn verwerkingsverantwoordelijke voor verwerkingen van je persoonsgegevens.

VDAB verwerkt enkel persoonsgegevens die kaderen binnen de organisatie van onze opdracht. Voor meer informatie over deze verwerking kan je elke werkdag van 8 tot 19 uur terecht op het gratis nummer 0800 30 700 of mailen naar info@vdab.be.

Wanneer verzamelt VDAB je persoonsgegevens?

VDAB verzamelt op verschillende momenten persoonsgegevens over jouw medewerkers.

 • Aanvraag voor toegang tot Mijn Loopbaan voor Partners.
 • Uitvoeren van de opdracht voor VDAB.

Welke gegevens verwerkt VDAB over jou?

 • We verwerken jouw identificatie- en contactgegevens.
 • Daarnaast verwerken we ook de acties die je hebt ondernomen om de opdracht van VDAB uit te voeren. Dit kunnen gegevens zijn die in de systemen van VDAB worden verwerkt, maar ook administratieve gegevens die je in de eigen systemen van je organisatie verwerkt.

VDAB verzamelt deze gegevens in vier situaties:

 • Als je deze zelf aan ons doorgeeft of als de organisatie waarvoor je werkt ze aan ons doorgeeft.
 • Als je een actie registreert in Mijn Loopbaan. Deze gegevens worden gekoppeld aan de persoon die ingelogd is.  Als je in het systeem van VDAB werkt (MLP of ander platform), dan verzamelen we ook loggings. Aan de hand van deze loggings bewaken we onze systemen en houden we bij wie, wanneer, in welk dossier gewerkt heeft.
 • Als er een Kwalimon of andere controle wordt uitgevoerd.
 • Als je het systeem van VDAB gebruikt.

Waarvoor gebruikt VDAB je persoonsgegevens?

We besteden een deel van onze wettelijke opdracht uit aan partners. We verwerken je persoonsgegevens om het voor je mogelijk te maken de opdracht zoals omschreven in de overeenkomst, uit te voeren.

Daarnaast verwerken we deze gegevens om je, via mail, op de hoogte te houden van de werking van VDAB.

Hoelang bewaart VDAB je persoonsgegevens?

We bewaren je gegevens niet langer dan nodig om onze taak te kunnen uitoefenen.

Worden je persoonsgegevens meegedeeld aan anderen?

 • VDAB maakt onder meer gebruik van externe dienstverleners voor het verwerken van betalingen en om interne communicatie te voeren.
 • Daarnaast zijn partners een essentieel onderdeel van de dienstverlening van VDAB. In de dossiers van werkzoekenden worden de acties bewaard. Het is mogelijk dat een (toekomstige) andere partner inzage krijgt in acties die geregistreerd zijn in dit dossier.
 • VDAB maakt afspraken over hoe deze verwerkers moeten omgaan met de persoonsgegevens.

Welke rechten heb je?

Je hebt steeds het recht om gegevens die VDAB over je verwerkt te bekijken en te corrigeren wanneer ze fout zijn.

VDAB behoudt zich het recht voor om dit privacy-beleid te wijzigen en aan te passen. Wijzigingen en aanpassingen zullen steeds via de website worden gemeld.