U bent hier

Info voor PWA's

Op 1 april 2015 wordt de bevoegdheid 'erkenning van de PWA-vzw's' overgeheveld naar VDAB. Hieronder geven we de nodige informatie en instructies voor PWA's.

Een overzicht:

 

Doelstelling van de maatregel

De oprichting van plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen in de gemeenten of in een groep van gemeenten heeft tot doel te voldoen aan de vraag naar een aantal activiteiten die niet in de normale arbeidscircuits worden uitgevoerd en die niet met deze laatste concurreren. Daarnaast moeten de PWA's ook voldoen aan de vraag naar werk vanwege de langdurig werklozen, leefloners en sommige rechthebbenden op financiële maatschappelijke hulp.

 

Bevoegdheden en statutaire organen

Wat de contacten met de Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen betreft is de Directie van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding hoofdzakelijk bevoegd voor:

  • Het controleren of de statutaire organen, de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur, van de vzw-PWA samengesteld zijn conform de reglementering ter zake.
  • Het controleren of de statuten van de vzw-PWA opgesteld zijn conform de reglementering.
    Het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap moet erkend worden door de Vlaamse Minister van Werk. Elke wijziging aan haar statuten en aan de samenstelling van haar statutaire organen moet dan ook ter goedkeuring voorgelegd worden aan de VDAB teneinde te controleren of zij in overeenstemming blijven met de reglementering ter zake. De Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen moeten naast de vzw-regelgeving eveneens rekening houden met de PWA-reglementering (die in sommige gevallen afwijkt ten opzichte van de vzw-regelgeving).
  • Het controleren of de samenstelling van het overlegcomité van de vzw-PWA in overeenstemming is met de reglementering.
  • Het antwoorden op alle vragen betreffende de regelgeving.

 

Procedure en modelbrieven

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2012 moet de samenstelling van de bestuursorganen van de PWA’s herbekeken worden. Bekijk de procedure die de PWA’s moeten volgen bij de herinstallatie van de algemene vergadering en de raad van bestuur:

De PWA-vzw zal de gemeentelijke overheid en de organisaties die zetelen in de NAR moeten vragen om vertegenwoordigers af te vaardigen voor de algemene vergadering. Hieronder vind je enkele voorbeeldbrieven die je kan gebruiken om deze instanties aan te schrijven:

 

Veelgestelde vragen (FAQ)

We beantwoorden de meest voorkomende vragen over de samenstelling van de bestuursorganen van de PWA’s.

 

Communicatie november 2015

 

Nuttige adressen

  • Het plaatselijk werkgelegenheidsagentschap van de gemeente
  • Inzake de reglementering:

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Algemene Directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt
Directie van de integratie van de werkzoekenden
Ernest Blerotstraat 1
1070 Brussel

Vanaf 1 april 2015
Vlaamse dienst voor Arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding, Arbeidsmarktregie
Keizerslaan 11 - 1000 Brussel

  • Uitgiftemaatschappij:

Edenred
Afdeling PWA-cheques
Herman-Debrouxlaan 54 B5
1160 Brussel
Tel.: 02 678 28 25 - Fax: 02 678 28 17
website: www.pwa-cheque-rva.be