Ik werk deeltijds en ontvang een inkomensgarantie-uitkering. Hoe volgt VDAB op of ik me aan mijn plichten hou?

Werk je deeltijds en ontvang je een inkomensgarantie-uitkering? Dan gaat VDAB na of je voldoende inspanningen doet om werk te vinden. We geven tekst en uitleg.