U bent hier

Werkplekleren, een succesformule voor knelpuntberoepen

Kandidaten voor een opleiding Operator Betonindustrie hebben achteraf werk bij Ebema.

Na twee succesvolle samenwerkingsprojecten rond Werkplekleren met de VDAB in 2012 overweegt Ebema, producent van bestratingsmaterialen in beton uit Zutendaal, in 2013 opnieuw een project op te starten door het opleiden van werkzoekenden tot Operator Betonindustrie.

Edel Beton en Materialen, zo heet het Zutendaalse bedrijf voluit. Jan Panis, Afgevaardigd Bestuurder van Ebema: “Meer dan 66 jaar na de oprichting staat die naam nog precies voor wat we nu nog altijd doen: de productie van hoogwaardig geprefabriceerd beton. In die niche willen we sterk staan door een continue verbetering van onze producten en de technologie die erachter steekt. Wie dacht dat er in betonproducten nauwelijks innovatie mogelijk is, heeft het dus grondig mis. 50% van onze huidige omzet halen we uit producten die we vijf jaar geleden nog niet maakten.”

De bedoeling is enerzijds om knelpuntvacatures bij EBEMA in te vullen en anderzijds werkzoekenden aan duurzaam werk te helpen. Twee vliegen in één klap dus. Bedrijven schreeuwen meer dan ooit om technisch geschoolde medewerkers, maar die zijn dun gezaaid. Daarom geven Ebema en de VDAB een intensieve, korte opleiding tot Operator Betonindustrie. Zowel VDAB als Ebema staan garant voor een heel praktijkgericht en kwalitatief leerprogramma. Kandidaten met een technisch diploma - liefst Elektro-Mechanica - kunnen na een succesvolle opleiding direct aan de slag bij Ebema zelf.

Eerst zoekt de VDAB gemotiveerde kandidaten en zorgt ervoor dat de basiskennis van elektriciteit en veiligheid opgefrist wordt. Daarna komen ze bij Ebema op de werkvloer terecht en leren ze onder begeleiding al doende de knepen van het vak. Ze bewaken het geautomatiseerd productieproces en leren dit ook bij te sturen. Dit is ‘werkplekleren’ bij uitstek. Tijdens de opleiding is er ook aandacht voor de Nederlandse taal gericht op het technisch vakjargon indien nodig.

Wim Van Raemdonck, productiedirecteur van Ebema: “Wij ervaren werkplekleren, een soort ‘opleiden op maat’, als een bijkomende oplossing voor het nijpende tekort aan technisch geschoold personeel”. Ondanks de huidige economische situatie en de recente aankondigingen van bedrijfssluitingen in Limburg blijft Ebema investeren. “Momenteel investeren wij onder andere 15 miljoen euro in een fabriek voor flexibele, kleinere series. Dit levert samen met ons structureel tekort aan geschoolde technici op langere termijn een 20-tal bijkomende jobs op. Voor 2013 voorzien wij een 10-tal aanwervingen, waarvan we er in het voorjaar reeds een gedeelte willen realiseren. De samenwerking met de VDAB rond Werkplekleren biedt ons het voordeel dat wij in de aanloop naar het project op relatief korte tijd veel kandidaten zien waaruit een selectie gemaakt wordt. Ook kunnen we de kandidaten die aan het project beginnen snel een duidelijk beeld geven over wat wij van hen verwachten en kunnen zij dit toetsen aan de werkelijkheid door hun collega’s te raadplegen. Wijzelf zien hen ook effectief aan het werk en kunnen samen met de VDAB bijsturen waar nodig.”

Hilde Baerten, Provinciaal Directeur Limburg: “Bedrijfsgerichte opleidingen in knelpuntberoepen verruimen voor werkzoekenden aanzienlijk hun kansen op werk. Daarom geven we ook opleiding in samenwerking met bedrijven om werkzoekenden zo goed mogelijk klaar te stomen voor de werkvloer. Ebema heeft hiervoor de nodige expertise, ervaring en knowhow in huis. We zijn ervan overtuigd dat onze samenwerking een win-winsituatie oplevert.”

U kandidaat stellen voor de opleiding?

Ali.Atesci@vdab.be  - tel. 011/379452.

Meer info over de organisatie van werkplekleren?

Ruddi.swinnen@vdab.be - gsm 0476 488 747