U bent hier

Samenwerking

Een overzicht:

 • Actieplan 'Integratie door werk': VDAB wil meer anderstaligen met een migratiegrond aan het werk helpen. 
 • Uitbestedingen: VDAB doet een beroep op niet-commerciële en commerciële begeleidingsorganisaties voor sommige aspecten van de begeleiding en opleiding.
 • Tijdelijke werkervaring: Vlaanderen zet in op een nieuw stelsel van tijdelijke werkervaring.
 • Subsidieoproepen
 • Werk en zorg
 • Sociale economie: heb je het gevoel dat jouw medewerker klaar is om terug een job te doen in het gewone arbeidscircuit?
 • Wijk-werken: vanaf 1 januari 2018 vervangt wijk-werken het vroegere PWA.
 • OCMW-cliënten opleiden: werkzoekenden kunnen via een kwalificerend opleidingstraject met VDAB-opleidingscontract (OKOT) een diploma behalen voor een knelpuntberoep.
 • Info voor opleidingsverstrekkers: hoe informeer je uitkeringsgerechtigde werkzoekenden op een correcte manier als ze een opleiding of studie willen volgen? Over de vrijstelling van beschikbaarheid.
 • Innovatielab
 • Interreg projecten: VDAB neemt deel aan een aantal projecten binnen het Interregprogramma, gefinancierd met Europese middelen (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling).
 • ESF-projecten: Handleidingen en publicitaire verplichtingen voor ESF-projecten
 • Kwalitatieve opvolging: bij elk project dat VDAB uitbesteedt aan partners, zijn er afspraken op inhoudelijk, financieel en administratief vlak.
 • Lokale besturen: alle informatie die relevant is voor lokale besturen
 • Mandaten: een organisatie die kosteloos arbeidsbemiddeling, trajectbegeleiding of competentieontwikkeling wil verstrekken aan werkzoekenden moet gemandateerd zijn.
 • Onderwijs: VDAB organiseert in samenwerking met het onderwijs heel wat initiatieven voor leerkrachten en scholen.
 • Synerjob: VDAB, Actiris en Le Forem werken samen om de knelpunten op de verschillende arbeidsmarkten aan te pakken.
 • Sollicitantencontact: dit is een samenwerking tussen VDAB, VOKA, UNIZO en andere organisaties waarin werkgevers vertegenwoordigd zijn.
 • Opleidingscheques: ben je een opleidingsverstrekker en wil je erkend worden in het kader van opleidingscheques? We beantwoorden enkele veelgestelde vragen.
 • Loopbaanbegeleiding: via VDAB kan een organisatie of individu gemandateerd worden om als erkend loopbaancentrum te fungeren.
 • Outplacement: we bundelden de belangrijkste info voor outplacementkantoren.
 • Open services: documentatie voor wie via open services vacatures of kandidaten uitwisselt met VDAB.
 • Wisselleren: ‘meeloopsessie’ waarbij de bemiddelaars van de ene organisatie een gesprek of actie mee volgt bij een bemiddelaar van de andere organisatie
 • Uitzendsector: op onze sectorsite vind je meer info over de uitzendsector en de samenwerking met VDAB
 • Fabia: back@work met pijn is mogelijk - VDAB ontwikkelde samen met GTB, Revalidatiecentrum UZ Gent, Compaan en UCBO een groepsmodule voor werkzoekenden en een webmodule 'pijn beter begrijpen' voor bemiddelaars.
 • Toelating voor arbeidzorg: vul het online formulier in.

VDAB Brussel - overzicht projecten 2019

 • VDAB Brussel legt jaarlijks zijn arbeidsmarktdienstverlening vast voor het komende jaar op basis van: behaalde resultaten, een analyse van de arbeidsmarkt Brussel & de Rand en interne en externe adviezen. Op basis van een evaluatie van de aflopende gunningen is er beslist welke projecten VDAB Brussel via een uitbestedingsprocedure opnieuw op de markt wil zetten voor uitvoering vanaf 2019. De vermelding van de projecten, samen met een korte info over de mogelijkheid tot indienen van nieuwe ideeën/voorstellen, vind je in dit document terug.