U bent hier

Een seizoenjob in het buitenland

© Shutterstock

Wil je tijdelijk aan de slag in het buitenland? Kies voor een seizoenjob. We geven enkele praktische tips.

1. Zoek een seizoenjob binnen de EER

 • Seizoenwerk doe je best in een land dat tot de EER behoort of in Zwitserland Je kan er werken onder dezelfde voorwaarden als de burgers van het land en hebt geen werkvergunning of paspoort nodig. Je identiteitskaart volstaat.
 • Hou er rekening mee dat de aanwervingen voor seizoenarbeid meestal 3 maanden op voorhand beginnen!
 • De behoefte aan seizoenwerkers is erg wisselend. De nood wordt bepaald door de weersomstandigheden (sneeuw, rijpheid van de vruchten, begaanbaarheid van het veld...) en de economische omstandigheden. Wordt de economische situatie slechter, dan zijn er doorgaans minder openstaande seizoenjobs.

2. Hou rekening met enkele sollicitatietips

 • Stel je brief en cv op in de taal van het land waar je aan de slag wil. Spreek je die taal niet, vermeld dit dan duidelijk en gebruik een andere taal die de werkgever begrijpt, bijvoorbeeld Engels.
 • Maak een brief en cv op maat. Speel in op de elementen die aangereikt worden in de vacature. Vermeld je relevante competenties en vergeet ook niet je contactgegegevens toe te voegen.
 • Bewaar alle communicatie die via e-mail verliep zorgvuldig om eventuele misverstanden te vermijden.
 • Moet je telefonisch onderhandelen over je contract? Denk goed na wat je de werkgever allemaal wil vragen en voorstellen. Schrijf dit op en gebruik het als geheugensteuntje tijdens het gesprek.

3. Zorg dat je een contract hebt vóór je vertrek

 • Probeer voor je vertrek uit België een contract te krijgen van je nieuwe werkgever. Bij voorkeur per fax of e-mail. Een contract per post sturen duurt vaak te lang.
 • Bestudeer je contract aandachtig voor je 'ja' zegt. Bekijk:
  • de begin- en einddatum van je contract,
  • je loon (is het bruto of netto),
  • je werkuren (is er bijvoorbeeld 'splitservice' waarbij je 's morgens en 's avonds werkt en overdag enkele uren vrij hebt),
  • de regeling voor overuren,
  • kost en inwoon (gratis of niet),
  • of je reiskosten al dan niet vergoed worden (meestal is dit niet het geval) en
  • het aantal vrije dagen en vakantiedagen. Je moet je vakantie meestal opnemen in je contractperiode. Het heeft dus geen zin om ze op te sparen.

3. Regel je administratieve zaken

Voor je vertrek:

 • Ga langs bij je ziekenfonds en bij de RVA om te informeren wat je moet doen als je ziek of werkloos wordt in het buitenland. De adressen van de RVA-kantoren vind je op rva.be. Het ziekenfonds zal je een Europese ziektekaart meegeven of een S-formulier (S= sickness) en bij RVA zal je een U1-formulier (U=unemployment) krijgen. Op dit formulier staat hoeveel je al gewerkt hebt in België.
 • Is het gelukt om een seizoenjob te vinden in het buitenland? Laat dit weten aan VDAB zodat we je gegevens kunnen aanpassen. Je kan dit zelf doen via Mijn loopbaan of bellen naar 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur).

In het nieuwe land:

 • Als je seizoenarbeid doet, ben je verzekerd tegen ziekte. Voorwaarde hiervoor is dat je je inschrijft bij het plaatselijke ziekenfonds. In sommige landen word je via je werkgever automatisch bij het ziekenfonds ingeschreven (bijvoorbeeld Frankrijk en Nederland). In andere landen moet je dit zelf doen.
 • Word je werkloos en wil je graag een andere job zoeken in het nieuwe land? Ga langs bij de lokale dienst voor arbeidsbemiddeling en neem het U1-formulier mee dat je kreeg van RVA.
  • De lokale dienst voor arbeidsbemiddeling zal uitleggen of je een werkloosheidsuitkering kan krijgen en wat je hiervoor moet doen. Algemeen gesteld kan je een werkloosheidsuitkering krijgen als je minstens één dag gewerkt hebt in het nieuwe land én als je volgens de nationale wetgeving van het land recht hebt op een werkloosheidsuitkering. De periode die je in België werkte, telt mee voor het berekenen van je recht op een werkloosheidsuitkering in het nieuwe land.
  • De adressen van de Europese diensten voor arbeidsbemiddeling vind je op de website van Eures.
 • Zit je seizoenarbeid erop? Vraag dan in de lokale dienst voor arbeidsbemiddeling een U1- of E301-formulier. Dit is een bewijs van je tewerkstelling als seizoenwerker in het buitenland.

Terug in België:

 • Kom je terug naar België en ben je werkloos? Schrijf je zo snel mogelijk in bij VDAB en stap naar je uitbetalingsinstelling (een vakbond of de hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen) om een nieuwe uitkeringsaanvraag te doen. Neem het U1-formulier of E301-formulier mee en andere bewijzen van je tewerkstelling als seizoenwerker (bijvoorbeeld je werkcontract). Heb je deze formulieren (nog) niet, schrijf je dan toch al in bij VDAB en ga langs bij je uitbetalingsinstelling.
 • Stap naar je ziekenfonds om het nodige te regelen zodat je terug in orde bent.
 • Opgelet: het jaar na je seizoenswerk moet je je inkomsten uit je seizoenarbeid vermelden op je belastingbrief.
   

Ook interessant:

 • Wil je liever ter plekke een seizoenjob zoeken? Als je naar een land binnen de EER of Zwitserland verhuist, kan je tijdelijk je Belgische werkloosheidsuitkering meenemen. Je ontvangt dan nog drie maanden je werkloosheidsuitkering in het nieuwe land en hebt rustig de tijd om een seizoenjob te zoeken.
 • Wil je graag meer gedetailleerde info over seizoenwerk in het buitenland? Dan raden we je aan om persoonlijk advies in te winnen bij een Eures-consulent. Deze consulent geeft je actuele, praktische en correcte informatie over werken als seizoenarbeider binnen de EER of Zwitserland. Interesse? Mail naar international@vdab.be om een afspraak te maken.