VLAANDEREN.be

U bent hier

Veelgestelde vragen

Seizoenarbeid is ideaal voor land- en tuinbouwbedrijven om de piekperiodes op te vangen. We zetten de belangrijkste veelgestelde vragen op een rijtje.

Een overzicht:

1. Kom ik in aanmerking voor seizoenarbeid in de land- en tuinbouw?

 • Seizoenarbeid is een speciale regeling die je helpt om seizoengebonden piekperiodes op te vangen. Val je onder het paritair comité 144 of 145, dan kom je in aanmerking voor seizoenarbeid. Dit betekent dat je tijdelijk seizoenarbeiders in dienst kan nemen tegen een voordelig RSZ-tarief.
 • Bedrijven die onder het paritair comité 144 of 145 vallen, zijn:
  • bedrijven in de fruitteelt, groenteteelt, druiventeelt, champignonteelt, sierteelt en landbouw,
  • boomkwekerijen, en
  • sorteerbedrijven.
 • Opgelet: voor de aanleg van parken en tuinen mag je geen seizoenarbeiders inzetten!

2. Hoelang mag ik seizoenarbeiders inzetten?

 • Val je onder het paritair comité 144 of 145, dan mag je het hele jaar door seizoenarbeiders inzetten. Er is wel één uitzondering: in de champignonteelt mag je maar 156 dagen per jaar seizoenarbeiders inzetten.
 • Opgelet:
  • Een seizoenarbeider kan niet het hele jaar door bij jou aan de slag blijven. Seizoenarbeiders mogen maximaal 65 dagen per jaar seizoenwerk doen. Er zijn wel twee uitzonderingen:
   • Seizoenarbeiders in de landbouw mogen per jaar maar 30 dagen werken.
   • Seizoenarbeiders in de witloof- en champignonteelt mogen per jaar 100 dagen werken. Een voorbeeld: ben je een witloofteler en heb je een seizoenarbeider die al 65 dagen in de tomatenteelt werkte? Dan mag hij nog 35 dagen bij jou werken. In dit geval moet je wel een iets hogere RSZ-bijdrage betalen voor hem.
  • Seizoenarbeiders mogen pas bij je aan de slag op voorwaarde dat ze de laatste 180 dagen niet met een gewone arbeidsovereenkomst in de tuinbouwsector hebben gewerkt.
  • Seizoenarbeiders mogen maximaal 11 uur per dag werken en 50 uur per week.
 • Meer gedetailleerde info vind je in onze brochure.

3. Hoe kan VDAB me helpen om geschikte seizoenarbeiders te vinden?

 • Als je je vacature voor seizoenarbeid aan ons doorgeeft, helpen we je om geschikte kandidaten te vinden.
  • We publiceren je vacature in de jobdatabank op vdab.be.
  • Kies je bij het publiceren van je vacature voor de optie ‘Ik wil dat VDAB me helpt om een geschikte kandidaat te vinden’?  Dan zoeken we actief naar werkzoekenden die voldoen aan de voorwaarden in je vacature. Een consulent contacteert je om de stand van zaken te bespreken: zijn er voldoende kandidaten of moeten er extra acties voorzien worden?
  • We geven je vacature door aan Eures, een netwerk van Europese publieke tewerkstellingsdiensten.
  • Zoek je seizoenarbeiders voor de fruitteelt in Zuid-Limburg of het Hageland? Dan:
   • bezorgen we je vacature ook aan werkzoekenden in Wallonië, Brussel en de grensstreek,
   • publiceren we je vacature in lokale jobkranten bestemd voor universiteiten en hogescholen, OCMW's, PWA's en partners van VDAB, en
   • organiseren we -indien nodig- jobdatings met werkzoekenden. Interesse? Hou de VDAB-agenda in de gaten.
 • Je kan je vacature op verschillende manieren aan ons doorgeven.
 • Via een vacaturemeldingsformulier (download: word - pdf) dat je invult en aan VDAB bezorgt.
 • Via het VDAB-kantoor of de werkwinkel in jouw buurt.
 • Via het Servicepunt Fruit als je een vacature hebt voor de fruitteelt in Zuid-Limburg.
  • E-mail: fruitcel@vdab.be
  • Tel: 011 48 03 10
  • Fax: 011 48 03 11
  • Adres: Nijverheidslaan 1, 3800 Sint-Truiden

4. Kan ik seizoenarbeiders aanwerven die al een job hebben?

Ja, ze mogen in hun vrije tijd bijverdienen als seizoenarbeider. Concreet mogen ze per jaar maximaal 65 dagen werken als seizoenarbeider. Hierop zijn twee uitzonderingen:

 • In een landbouwbedrijf mogen ze maar 30 dagen per jaar als seizoenarbeider werken.

 • In de witloof- en champignonteelt mogen ze 100 dagen per jaar werken. Werkten ze bijvoorbeeld 65 dagen in de tomatenteelt, dan mogen ze nog 35 dagen werken in de witloof- of champignonteelt.

5. Kan ik seizoenarbeiders inschakelen die een uitkering ontvangen?

Ja, dat kan. Let wel:

 • Mensen met een werkloosheidsuitkering moeten elke werkdag aanduiden op hun controledag.
 • Mensen met een ziekte- of invaliditeitsuitkering mogen enkel als seizoenarbeider werken als ze een schriftelijke toestemming hebben van hun medisch adviseur. Ze moeten deze toelating bij zich hebben op het werk.
 • Mensen met een leefloon of steun van het OCMW moeten het OCMW op de hoogte brengen dat ze als seizoenarbeider aan de slag gaan.

6. Kan ik PWA-medewerkers inschakelen als seizoenarbeider?

 • Ja, dat kan. PWA'ers mogen 150 uur per maand in de land- en tuinbouwsector werken. Voorwaarde is wel dat ze per jaar niet meer dan 630 uur werken in de land- en tuinbouwsector. PWA'ers betaal je per uur met een PWA-cheque. Zo'n cheque kost 6,20 euro en is fiscaal aftrekbaar. In onze brochure vind je meer gedetailleerde info over de PWA-regeling.
 • Interesse? Contacteer het PWA-kantoor in je gemeente. De PWA-beambte zal je aan geschikte seizoenarbeiders helpen. Je vindt de contactgevens van de PWA-kantoren op rva.be.

7. Kan ik jobstudenten inschakelen als seizoenarbeider?

Ja, dat kan. Je kan hen maximum 50 dagen per jaar inschakelen met een studentenovereenkomst, en daarna nog 65 dagen met een contract als seizoenarbeider.

8. Kan ik huisvrouwen, gepensioneerden of werklozen met bedrijfstoeslag inschakelen als seizoenarbeider?

Ja, dat kan. Let wel:

 • Huisvrouwen met een partner die een uitkering ontvangt, mogen niet te veel verdienen. Anders kan dit gevolgen hebben voor z'n uitkering.
 • Gepensioneerden mogen maar een bepaald bedrag bijverdienen. Hoeveel precies hangt af van een aantal factoren zoals hun leeftijd, het type pensioen dat ze krijgen en of ze kinderen ten laste hebben of niet.
 • Als werklozen met bedrijfstoeslag (= brugpensioen) langere tijd seizoenarbeid doet kan dit gevolgen hebben voor hun pensioen. 

9. Kan ik buitenlanders inschakelen als seizoenarbeider?

Ja, dat kan onder bepaalde voorwaarden. Meer info over de voorwaarden vind je in onze brochure.

10. Welke formaliteiten moet ik regelen?

 • Gelegenheidsformulier
  • Seizoenarbeiders moeten elke dag een gelegenheidsformulier (ook plukkaart genoemd) invullen. Hierop duiden ze aan wanneer ze werken. Jij als werkgever moet één keer per week een paraaf zetten op het formulier. Bij het formulier zit een instructie in vier talen: Nederlands, Frans, Engels en Pools.
  • Elke seizoenarbeider mag slechts één gelegenheidsformulier per jaar gebruiken. De seizoenarbeiders krijgen het gelegenheidsformulier van de eerste werkgever waarbij ze dat jaar aan de slag gaan. Ben jij de eerste werkgever? Dan is het aan jou om hen een gelegenheidsformulier te bezorgen. Je kan het formulier aanvragen bij het Waarborg en Sociaal Fonds voor het Tuinbouwbedrijf of Landbouwbedrijf. De kostprijs per formulier is 3 euro. Heb je het formulier ontvangen, vul dan het voorblad in en bezorg het onmiddellijk terug aan het Waarborg en Sociaal Fonds.

Het Sociaal en Waarborgfonds voor het Tuinbouwbedrijf:

 • Diestsevest 32 bus 6a, 3000 Leuven
 • Tel. 016 24 70 70
 • Fax: 016 24 70 79
 • E-mail: Secr@hortifonds.be

Het Sociaal en Waarborgfonds voor het Landbouwbedrijf:

 • Diestsevest 32 bus 6a, 3000 Leuven
 • Tel. 016 24 70 70
 • Fax: 016 24 70 79
 • E-mail: Secr@agrifonds.be

Ben je de laatste werkgever van de seizoenarbeiders? Vraag hen dan om hun gelegenheidsformulier in te dienen en bezorg het aan het Waarborg en Sociaal Fonds. Je moet dit ten laatste doen vóór 31 januari van het volgende jaar.

Dimona-aangifte

 • Werf je een seizoenarbeider aan of treedt hij uit dienst? Dan moet je dit -net zoals bij een gewone tewerkstelling- via Dimona melden aan de RSZ.
 • Bovendien moet je tijdens z'n tewerkstelling elke dag een Dimona-melding doen.

Werf je een buitenlander aan als seizoenarbeider, dan moet je nog een aantal bijkomende formaliteiten in orde brengen. Meer gedetailleerde info vind je in onze brochure.
 

11. Waar vind ik meer info?

Wil je meer info of heb je vragen?

Ben je een fruitteler uit Limburg of het Hageland? Dan kan je ook bij het Servicepunt Fruit terecht.

 • E-mail: fruitcel@vdab.be
 • Tel: 011 48 03 10
 • Fax: 011 48 03 11
 • Adres: Nijverheidslaan 1, 3800 Sint-Truiden