U bent hier

Aanvraag evaluatie WOP

Volgens het Besluit van de Vlaamse Regering 17 februari 2017 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling is het mogelijk een evaluatie aan te vragen van het door VDAB toegekende WOP (werkondersteuningspakket) van een werknemer.

Dit kan vanaf het derde jaar tewerkstelling, ten vroegste te rekenen vanaf 01/01/2019.

Uitsluitend bij een gewijzigde én geattesteerde medische problematiek of psychosociale beperking kan een vervroegde evaluatie van het WOP aangevraagd worden, dit ten vroegste na 8 weken effectieve tewerkstelling. De wijziging moet zich hebben voorgedaan ten opzichte van het moment van aanwerving of de laatste evaluatie door VDAB. Voor werknemers in dienst voor 1/1/2019 geldt de opstart van CMW bis als moment ter vergelijking.

Tijdens elk bezoek schat VDAB tevens de kansen tot doorstroom in volgens bovenstaande decreten.

De aanvraag tot vervroegde evaluatie:

  • moet ingediend worden met een zorgvuldige motivatie
  • kan niet ingediend worden gedurende de geldigheid van een voorgaande (her)evaluatiebeslissing, tenzij er een grondige wijziging is in de medische toestand van de werknemer of het psychosociale welbevinden
  • er moet steeds een recente POP terug te vinden zijn in het vertrouwelijk luik

Documenten

Aanvraag evaluatie