U bent hier

Werkplaatsen 'Collectief Maatwerk'

Op 26 januari 2016 heeft de Raad van State het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling en ook het ministerieel besluit van 26 maart 2015 geschorst. Als gevolg van die schorsing trad met ingang van 8 februari 2016 opnieuw de reglementering inzake de beschutte en sociale werkplaatsen in werking. Bijgevolg zijn de maatwerkbesluiten vanaf deze datum voorlopig niet meer van toepassing.

Op 17 februari 2017 keurde de Vlaamse Regering het hernieuwde maatwerkbesluit goed. De maatwerkregelgeving zal in werking treden vanaf 1 januari 2019. Bijgevolg blijven de regelgevingen beschutte en sociale werkplaatsen van kracht tot die datum.

Op 1 juli 2016 hechtte de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan de reparatieregelgeving voor beschutte en sociale werkplaatsen. De reparatieregelgeving voorziet in een regularisatie en gelijkstelling voor sommige handelingen die werden gesteld tijdens de maatwerkperiode en waarvoor de oorspronkelijke regelgeving voor beschutte en sociale werkplaatsen geen rechtsgrond bood.

Documenten