U bent hier

Evaluatie doorstroom LDE

Een werknemer of werkgever binnen LDE kan op elk moment een evaluatie doorstroom aanvragen als hij of zij denkt dat tewerkstelling in het regulier circuit haalbaar is. VDAB komt dan op de werkvloer langs om een evaluatie uit te voeren, waarbij de mogelijkheid tot doorstroom wordt besproken. Indien VDAB een positief advies geeft, wordt het doorstroomtraject toevertrouwd aan een door VDAB gemandateerde doorstroompartner.

Aanvragen ticket collectief maatwerk

Indien je inschat dat doorstroom naar het regulier circuit niet haalbaar is, kan een werknemer LDE een toegang aanvragen bij VDAB tot collectief maatwerk. We kijken eerst na of er sprake is van een automatisch advies (gebaseerd op attesten of erkenning elders), indien niet wordt een arbeidsonderzoek (screening) opgestart. Het is daarom belangrijk dat we over alle relevante informatie beschikken.

Geef zeker mee bij de aanvraag dat het hier gaat over een persoon die heden tewerkgesteld is binnen LDE en waar een herindicering aan de orde is.

De werknemer kan dit aanvragen, liefst samen met de werkgever, door het bezorgen van volgende documenten:

Optioneel maar zeker erg nuttig: het aanmeldingsformulier ingevuld door de werkgever.

Bezorg al deze documenten aan de DABP van je provincie, via post of via email. Onze adresgegevens.

Interne doorstroom

Als je iemand aanwerft als reguliere werknemer na een LDE tewerkstelling, laat je dit zo snel mogelijk weten aan VDAB zodat het subsidie dossier kan afgesloten worden. Je kan hiervoor het volgende document gebruiken. Bezorg dit aan de DABP van je provincie via post of email. Onze adresgegevens.

Evaluatie doorstroom LDE

Documenten

Aanvraag evaluatie

Heb je bijkomende vragen over de vormgeving, financiering en evaluatie van de doorstroomtrajecten in Lokale Diensteneconomie?

Neem dan contact op met ESF:
Jelle Debaenst - ESF
Telefoon: 02 552 83 10
E-mail: jelle.debaenst@wse.vlaanderen.be

Heb je bijkomende vragen over de subsidiering van Lokale Diensteneconomie-bedrijven?

Neem dan contact op met het e-Subsidieloket van WSE