U bent hier

Social profit tender

Opleiding tot polyvalent verzorgende en de bijkomende opleidingsmodule tot zorgkundige

VDAB organiseert vanuit de regie-opdracht en met middelen van de Vlaamse overheid algemene offerteaanvraag voor:

  • de opleidingen tot polyvalent verzorgende organiseren voor jaarlijks 940 niet werkende werkzoekenden waarvan per lot 75% behoort tot een van de kansengroepen (kort geschoolden, ouderen, allochtonen, pmah)
  • de bijkomende opleidingsmodule zorgkundige voor jaarlijks 700 niet werkende werkzoekendenmet prioriteit voor niet werkende werkzoekenden die deze opleiding willen volgen aansluitend op de opleiding polyvalent verzorgende.

U kan deze oproep raadplegen in het Belgisch staatsblad via http://www.ejustice.just.fgov.be/bul/buln.htm.

  • Bij publicatiedatum vul je 2009/10/01 in
  • Bij voorwerp van de opdracht vul je “polyvalent verzorgende”
  • Daarna op “lijst” drukken en u komt onmiddellijk bij de publicatie terecht.

De officiële versie van het bestek, met inbegrip van het inschrijvingsformulier, kan uitsluitend per e-mail gericht aan marc.detiege@vdab.be worden aangevraagd, met als onderwerp 'Bestek algemene offerteaanvraag 09/10.158' onder vermelding van de fysieke adrescoördinaten van de aanvrager.

Documenten

De vragen met bijhorende antwoorden, alsook enkele kleine correcties en aanpassingen in het bestek werden gepubliceerd op 20 oktober 2009.

Te gebruiken sjablonen aanwezigheidslijsten vind je op http://partners.vdab.be/cvs/cvs_handleiding.shtml.

Controle- en opvolgingssysteem tender 2010 

Het nieuwe controle- en opvolgingssysteem neemt aanvang voor alle opleidingen die starten vanaf 1 mei 2010. Voor opleidingen gestart voor 1 mei 2010 blijft het oude controle- en opvolgingssysteem 2008-2009 van toepassing.

flows: