Wat is Synerjob?

SYNERJOB: bundeling van krachten op de verschillende regionale arbeidsmarkten in België.

Meer weten

C'est quoi, Synerjob?

SYNERJOB: unir les forces au niveau des différents marchés de travail régionaux en Belgique.

Lire de plus

Was ist das, Synerjob?

SYNERJOB: alle Kräfte vereinen auf den unterschiedlichen regionalen Arbeitsmärkte in Belgien bestehen kann.

Mehr wissen

What is Synerjob

SYNERJOB: joining all forces in order on the different regional labour markets within Belgium.

Know more


 

Jaarverslag 2016 / Rapport annuel 2016 / Annual Report Synerjob 2016

Samenwerking tussen VDAB en Le Forem in cijfers

De cijfers tonen aan dat er op vlak van vacature-uitwisseling en bemiddeling over de taalgrens heen significant vooruitgang geboekt werd. En wat betreft het volgen van opleidingen en stages in een ander Gewest werden eveneens de handen in elkaar geslagen.
Lees het verslag

Jaarverslag 2015 / Rapport annuel 2015 / Tätigkeitsbericht Synerjob 2015

Jaarverslag 2014 / Rapport annuel 2014 / Tätigkeitsbericht Synerjob 2014

Logo the NEETs need usThe NEETs need us

Op 23 april 2015 organiseerde Synerjob een seminarie omtrent de NEET-thematiek, getiteld "The NEETs need us". De foto's en presentaties van het event, kunt u hier terugvinden.

Interregionale jobmobiliteit versterkt / Mobilité interrégional renforcée

De vijf grote publieke spelers op de arbeidsmarkt - VDAB, Le Forem, Actiris, Bruxelles Formation en ADG - zullen voortaan eenzelfde gemeenschappelijke competentietaal hanteren voor het automatisch koppelen van vacatures en werkzoekenden. Dat kan door allen gebruik te maken van dezelfde omschrijvingen van het 'kunnen en kennen' van jobs en kandidaten. Zo wordt jobmobiliteit tussen de regio's in België aanzienlijk gemakkelijker.

Les cinq acteurs publics principaux en matière d'emploi et de formation - le VDAB, Le Forem, Actiris, Bruxelles Formation et ADG vont améliorer le matching automatique entre offres et demandeurs d'emploi. Concrètement, cela se traduit par l'utilisation d'une nomenclature commune tant pour la description des compétences attendues dans l'exercice d’un métier que pour la description des compétences des candidats. Cela permettra de faciliter, de manière significative, la mobilité entre les régions.

Belgian Youth Guarantee Implementation Plan

Jaarverslag 2013 / Rapport annuel 2013 / Tätigkeitsbericht Synerjob 2013

Gezamenlijke Synerjob-Nota over jeugdwerkloosheid December 2013

Prinselijk bezoek / Visite princière / Fürstlicher Besuch

Gezamenlijke Nota rond jeugdwerkloosheid - November 2011

"PES Vision for 2020" Conference, Brussels, December 1st, 2010

PES and competencies - Video presentationWith the active participation of a wide variety of speakers, the SynerJob Conference offered both visionary aspects combined with more operational considerations on PES vision towards 2020 and their role in the implementation of the new European Employment Strategy 2020.

The global report of the SynerJob Conference "PES Vision for 2020" has been published in november 2011: open the publication

foto's van de conferentie

The event in pictures: http://picasaweb.google.com/.../SynerjobHeadsOfPES
The event website: https://sites.google.com/site/pesvisionfor2020/home
 

Working Group “PES contribution to EU 2020”

Fons Leroy, Director General from VDAB has accepted the mandate to chair a working group of PES representatives devoted to elaborate a "PES contribution to EU2020" that combines several strategic elements such as the translation of the employment guidelines into operations of the PES and the PES visions 2020. The aim is to get a clear picture of the future evolutions within PES as concerns the relevant matters from Guidelines 7 and 8. Read more