Een interregionaal initiatief: SYNERJOB

Synerjob is een op 3 juli 2007 opgerichte vzw van alle openbare bemiddelings- en opleidingsdiensten van België:

De vereniging heeft zich als doel gesteld om gezamenlijk zijn krachten en hulpbronnen te bundelen om de uitdagingen van de regionale arbeidsmarkten beter aan te kunnen. In de statuten worden de volgende doelstellingen en activiteiten genoemd:

Jaarverslag Synerjob 2011

NIEUW!!! Gezamenlijke Nota rond jeugdwerkloosheid

De Stichting P&V met hoofdzetel in Brussel ondersteunt de maatschappelijke betrokkenheid van jongeren en financiert momenteel een driejarig onderzoeks- en actieprogramma i.v.m. de jeugdwerkloosheid.
De eerste fase van het programma betreft een oproep aan onderzoeksinstanties om bijdragen in te dienen die handelen over dit thema. Men richt zich hiervoor naar wetenschappelijke bijdragen of bijdragen van werkveldorganisaties voor zover ze ook een externe evaluatiecomponent hebben. Bedoeling is om ter voorbereiding van de tweede (projectoproep) en derde fase (uitvoering en opvolging van concrete projecten) een duidelijker zicht te hebben op de oorzaken van jeugdwerkloosheid, eventueel aangevuld met evaluatie-studies van bepaalde maatregelen, acties en projecten en dat over gans België.
 
De leden van Synerjob zagen hun kans schoon om ter voorbereiding van fase 1 een “Synerjob”-input te leveren met de juiste stand van zaken en evolutie van de jeugdwerkloosheid met vermelding van nuttige statistische gegevens.

De betreffende nota was begin november 2011 klaar en bestaat uit 4 luiken:

De nota bevat Nederlandstalige en Franstalige tekstfragmenten.

Klik op deze link om de nota te lezen.