De diverse overheidsdiensten voor tewerkstelling en beroepsopleiding in België hebben zich gegroepeerd om hun krachten te kunnen bundelen en de middelen en resources van elke instelling doelgericht te benutten en zo de uitdagingen op de arbeidsmarkt aan te gaan.

Dit houdt onder meer het volgende in: