Op 28 februari 2013 heeft ZKH Prins Filip de leden van de vzw Synerjob ontmoet in het Brusselse Beroepenreferentiecentrum voor de bouw in Anderlecht. Hij heeft er een onderhoud gehad met de leidend ambtenaren van de Belgische publieke diensten voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding over jongerenwerkloosheid. Hij heeft er cursisten en werkzoekenden ontmoet uit de verschillende regio’s van het land.

De leden van de vzw Synerjob hebben aan Prins Filip een uiteenzetting gegeven over de jongerenwerkloosheid in hun regio en de uitdagingen die dit voor dit specifieke publiek met zich meebrengt.

Fons Leroy, voorzitter van de vzw Synerjob en Gedelegeerd bestuurder  van de VDAB, Marie-Kristine Vanbockestal, Administrateur-generaal van Le Forem, Grégor Chapelle, Directeur-generaal van ACTIRIS, Yves Bastaerts, Adjunct directeur-generaal van Actiris , Michel Peffer, Algemeen directeur van BRUXELLES FORMATION en Robert Nelles, Gedelegeerd bestuurder van de ADG, zijn het eens over de noodzaak om toekomstperspectieven te bieden aan de Belgische jeugd op zowel economisch, sociaal als educatief vlak. Daarom heeft elke regio specifieke maatregelen om jeugdwerkloosheid te bestrijden. Dat gaat van de Jongerengarantie in Brussel, over persoonlijke begeleiding in Wallonië en de Duitstalige gemeenschap, tot Werkinlevingsprojecten in Vlaanderen.

Jongeren aan het werk helpen is een prioriteit in elk van de regio’s waarbij alles in het werk gesteld wordt om in dit opzet te slagen. Vervolgens heeft Prins Filip kennis gemaakt met cursisten in opleiding en werkzoekenden uit de verschillende regio’s van het land.