U bent hier

Synerjob: verleg je taalgrens

Synerjob stelde een vademecum op dat good practices en innovatieve taalopleidingsmethoden van de regio's en de gemeenschappen beschrijft en analyseert. Het vademecum richt zich tot taaldocenten en andere geïnteresseerden. Synerjob is een vzw van alle openbare bemiddelings- en opleidingsdiensten van België.

Download gratis het vademecum

 • Het volledige vademecum (Pdf-bestand, 2,63 Mb.)
 • Hoofdstukken afzonderlijk:
  • Frans als vreemde taal: methodiek (Arbeitsamt)
   De beroepsopleidingscentra van de Duitstalige Gemeenschap gebruiken een methodiek die op 3 grondbeginsels steunt: een inductieve benadering, het primaat van de mondelinge taalvaardigheid en de noodzakelijkheid van het autonome leren. Deze theoretische benadering wordt aan de hand van concrete voorbeelden uit de les geïllustreerd.
  • Blended learning in een beroepsspecifieke taalopleiding (Bruxelles Formation)
   Blended learning is een pedagogisch concept, dat groepsleren en virtueel leren op een zinvolle manier met elkaar combineert. Bruxelles Formation zet volgende pedagogische praktijken in: groepsleren, begeleide zelfstudie, conversatie, workshops en onderdompeling (immersie). De bijdrage licht de specifieke benadering toe en geeft ook een kritische uiteenzetting over deze aanpak.
  • Taalopleiding op de werkvloer (Bruxelles Formation)
   Gethematiseerd worden de effectiviteit en de efficiëntie van taalcursussen in het bedrijf bevorderd via de aftstemming van de taalcursus en de vraag van de ondernemingen. Een belangrijke voorwaarde zijn maatwerk en programma’s à la carte. Het ‘recept’ van een bevredigende en succesvolle taalopleiding in bedrijven wordt in 9 punten voorgesteld.
  • Samenwerken op afstand (le FOREM, VDAB)
   Deze pedagogische benadering kan met volgende kernbegrippen omschreven worden: praktijkgerichtheid, projectwerk, netwerk, realisatie van een gezamenlijk project. Een groep Vlaamse en Waalse cursisten communiceren via een speciaal voor hen geïnstalleerde virtuele werkplek (online-samenwerking), per mail of telefoon in de respectievelijke doeltaal. De concrete afloop wordt gedetailleerd beschreven.
  • De taaladviseur (le FOREM)
   Als gevolg van de uitbreiding van de taalopleidingen in het kader van de ‘Plan langues’ heeft le FOREM de functie van de taaladviseur geïntroduceerd. Het profiel van de taaladviseur, zijn taken en met name zijn kennis en vaardigheden worden gedetailleerd toegelicht.
  • Leerstrategieën in de taalopleiding (le FOREM)
   Op het gebied van de taalopleiding heeft een paradigmawisseling plaatsgevonden: in het centrum staat nu niet meer de alleswetende docent, maar veeleer de autonome cursist. Het zich eigen maken van leerstrategieën leidt tot de noodzakelijke autonomie. Het gaat erom inlichtingen te verzamelen, in het geheugen op te slaan, te verwerken en te gebruiken. Daarbij wordt het verschil gemaakt tussen directe strategieën (bijvoorbeeld mnemotechnieken en woordanalyse) en indirecte strategieën, die eerder metacognitief, affectief en sociaal van aard zijn. Een bibliografie in verband met het onderwerp is bijgevoegd.
  • Wees niet bang (le FOREM)
   ’Wees niet bang’ is een concept dat in het kader van de samenwerkingsovereenkomst tussen de verschillende regio’s en gemeenschappen ontwikkeld werd. Doelstelling is Waalse werkzoekenden aan te moedigen zich op de Vlaamse arbeidsmarkt te begeven, ze daarop voor te bereiden en te begeleiden.
  • Taalcursussen voor (laag)geletterden (VDAB)
   Volgens een studie uit de jaren 90 gelden ongeveer 17% van de Vlaamse bevolking als ‘laaggeletterd’. ‘Geletterdheid’ is een complex begrip: het wordt onder meer gedefinieerd als de capaciteit om schriftelijke informatie te gebruiken om in de samenleving te kunnen functioneren, persoonlijke doelstellingen te bereiken en zijn kennis te verrijken. De bijdrage beschrijft de gevolgen van laaggeletterdheid en presenteert het aanbod van de VDAB om de lacunes in de lees- schrijf- en rekenvaardigheden op te vullen: detectie van de problemen, de begeleiding van de betrokkenen, de inachtneming van richtlijnen, de mogelijke maatregelen enzovoorts.
  • Tips voor het schrijven van cursussen voor anderstaligen (VDAB)
   De bijdrage bevat een reeks van aanbevelingen, waaraan men zich bij het uitschrijven van cursussen voor anderstaligen kan houden: aanhef, korte zinnen, geen te complexe meervoudig samengestelde zinnen, actieve vorm, geen dubbele negatie