U bent hier

Raamovereenkomst: taalopleidingen, begeleidingsacties voor NT2-werkzoekenden – besteknummer 2014/50019

De opdracht bestaat uit het uitvoeren van taalopleidingen en begeleidende acties voor NT2-werkzoekenden.
Deze opdracht wordt op de markt gezet door middel van een onderhandelingsprocedure met bekendmaking. Binnen deze procedure zijn er 2 fasen voorzien. Fase 1 betreft de kandidaatstellingen. De geselecteerden uit fase 1 worden in de 2 de fase uitgenodigd om een offerte in te dienen.
De VDAB heeft ervoor geopteerd om de opdracht uit te besteden in 19 percelen. Het geraamd en indicatief aantal deelnemers op jaarbasis, is bepaald per perceel.
De VDAB streeft er naar om de opdracht te laten starten op 1 maart 2015. De mogelijkheid om de opdracht te verlengen is voorzien in het bestek.
Op 17 oktober werd de opdracht aangekondigd in het Bulletin Der Aanbestedingen (BDA-nummer: 2014-523819). U kunt deze publicatie raadplegen via het platform van e-notification: https://enot.publicprocurement.be.
Als bijlage vindt u een kopie van het bestek deel 1. Kandidaatstellingen kunnen tot uiterlijk 13/11/2014, 15.00u, elektronisch via het platform e-tendering https://eten.publicprocurement.be.
Op 24/10/2014 wordt er voor alle geïnteresseerden, potentiële partners binnen deze opdracht, een infovergadering voorzien. Meer info hierover is in het bestek opgenomen.

Contactpersonen voor deze open oproep :

Documenten