U bent hier

Offerte Opleidingen ambachtelijke houtwerking en ambachtelijk steenkappen

In het kader van een kwaliteitsvolle en efficiënte dienstverlening ten aanzien van werkzoekenden wordt met middelen van de Vlaamse overheid, al dan niet aangevuld met Europese middelen, een opdracht uitgeschreven voor beroepsgerichte competentieversterking voor niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Meer concreet wordt deze opdracht uitgeschreven voor volgende beroepsgerichte finaliteitsopleidingen:

De oriënterende vooropleidingen en verdere finaliteitsopleidingen  ‘Ambachtelijke houtbewerking’ en  ‘Ambachtelijke steenkappen’ voor samen maximum 15 vergoedbare deelnemers per jaar, waarvan alle deelnemers behoren tot de kansengroepen.  

Deze opdracht betreft een opdracht voor diensten in de zin van artikel 3, 4° van de Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 (hierna: ‘de wet overheidsopdrachten’).

De te verlenen diensten vallen onder categorie 24 van bijlage 2B van de wet overheidsopdrachten.

De opdracht bestaat uit:

 • meting van de startcompetenties;
 • het aanleren van beroepstechnische competenties;
 • oriënterende vooropleiding met als mogelijk resultaat:
 • o   doorverwijzing naar de finaliteitsopleiding in VDAB Competentiecentrum Wondelgem
  o   doorverwijzing naar de VDAB-trajectbegeleider van de deelnemer (voor heroriëntatie, begeleiding naar werk,…)
  o   verderzetting van de finaliteitsopleiding ‘Ambachtelijke technieken’
 • het aanleren van attitudes en persoonlijke vaardigheden, zowel generieke als beroepsgerichte;
 • het aanbieden van een geschikte stageplaats en stagebegeleiding
 • begeleiding en ondersteuning tijdens de opleiding en tot minstens 3 maanden na de opleiding;
 • bemiddeling naar duurzaam werk, inclusief sollicitatiebegeleiding;
 • nazorg bij tewerkstelling;
   

De onderhandelingsprocedure met bekendmaking is via e-notification bekend gemaakt.

U kan deze oproep bekijken via de link https://enot.publicprocurement.be/

Door het dossiernummer 2015/90097 in te geven bij de zoekcriteria, komt u terecht in de aankondiging op e-notification. Het bestek vindt u hier reeds als bijlage, maar zal u tevens terugvinden als bijlage bij de aankondiging. Het offerteformulier wordt enkel via e-notification ter beschikking gesteld.
Wie nog niet beschikt over een profiel binnen e-procurement dient zich eerst te registreren. U kan meer informatie betreffende deze registratie terugvinden in de handeling "Gebruikersbeheer" op publicprocurementhttp://www.publicprocurement.be/nl/ondernemingen/handleidingen-checklists--

Contactpersonen voor deze open oproep :

Documenten