U bent hier

Algemene offerteaanvraag Verbindende en versterkende groepstraining voor werkzoekenden in armoede met beperkte jobkansen en loopbaanperspectieven (besteknr 2012/50002)

In het kader van een verruiming van de dienstverlening ten aanzien van werkzoekenden in armoede wordt met middelen van de Vlaamse overheid (Werk en Welzijn), en al dan niet met Europese middelen een opdracht uitgeschreven voor integrale opleidingen van niet werkende werkzoekenden (NWWZ).

De opdracht wordt uitbesteed in 5 percelen. De opdracht bestaat uit het geven van verbindende en versterkende groepstraining (incl. terugkomdagen) voor werkzoekenden in armoede. Concreet betekent dit dat het groepsluik aan minimum 480 en maximum 625 deelnemers wordt aangeboden.

De VDAB streeft ernaar om de opdracht te laten aanvangen op 1 oktober 2012. De laatste actie binnen deze opdracht dient opgestart te zijn voor 31/12/2013.

Op 26 april 2012 is de algemene offerteaanvraag "AOA Verbindende en versterkende groepstraining voor werkzoekenden in armoede met beperkte jobkansen en loopbaanperspectieven" gepubliceerd in het Bulletin Der Aanbestedingen met volgend referentienummer: 2012/508993. U kan deze publicatie raadplegen via het platform van e-notification: https://enot.publicprocurement.be/

Als bijlage vindt u een kopie van het bestek. Inschrijven kan enkel elektronisch via het platform e-tendering met het inschrijvingsformulier dat u vindt in het officiële bestek bij de publicatie. Meer info over e-tendering vind u ook in de nieuwsbrief voor de partners van december 2011: http://vdab.be/communicatie/E_nieuwsbrieven/december/enews_dec2011.html.

Contactpersonen voor deze open oproep :

  • Sabine Pardaens
    E-mail: regie@vdab.be
    Tel: 02 506 17 81
    Fax: 02 506 17 22

Documenten

  • Officiëel bestek op te vragen bij hogergenoemde adressen.
    Kopie van het bestek louter ter informatie.