U bent hier

Tender: Werkzoekenden in armoede met mogelijke welzijnsproblematiek en duidelijke focus op werk besteknummer 2014/50018

De opdracht bestaat uit verbindende en versterkende groepstraining met jobhunting/ jobmatching of welzijnsondersteunende acties met mogelijks taalcoaching op maat van de doelgroep nl. werkzoekenden in armoede met een mogelijke arbeidsproblematiek en met een duidelijke focus op werk.

Deze opdracht wordt op de markt gezet door middel van een onderhandelingsprocedure met bekendmaking. Binnen deze procedure zijn er 2 fasen voorzien. Fase 1 betreft de kandidaatstellingen. De geselecteerden uit fase 1 worden in de 2 de fase uitgenodigd om een offerte in te dienen.

De VDAB heeft ervoor geopteerd om de opdracht uit te besteden in 5 percelen. Het indicatief aantal toe te leiden werkzoekenden door de VDAB, per gunningsjaar, is bepaald per perceel.

De VDAB streeft er naar om de opdracht te laten starten in januari 2015. De mogelijkheid om de opdracht te verlengen is voorzien in het bestek.

Op 12 augustus 2014 werd de opdracht aangekondigd in het Bulletin Der Aanbestedingen met volgend referentienummer 2014/50018. U kunt deze publicatie raadplegen via het platform van e-notification: https://enot.publicprocurement.be.

Als bijlage vindt u een kopie van het bestek deel 1. Kandidaatstellingen kunnen tot uiterlijk 09/09/2014, 15.00u, elektronisch via het platform e-tendering https://eten.publicprocurement.be.

Contactpersonen voor deze open oproep :

  • Evi Timmermans, expert centraal regie team samenwerking
  • E-mail: regie@vdab.be

Documenten