U bent hier

Besteknr. 2015-20543 Assistent filiaalhouder

Op 25-06-2015 is de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking “Besteknr. 2015-20543 Assistent filiaalhouder via e-notification gepubliceerd in het Bulletin Der Aanbestedingen (BDA), dossiernummer 2015-20543, referentienummer VDAB-2015-20543 Assistent filiaalhouder-F02_0 gepubliceerd in het Bulletin Der Aanbestedingen (BDA) nr : 2015-516540.

In het kader van een kwaliteitsvolle en efficiënte dienstverlening ten aanzien van werkzoekenden wordt met middelen van de Vlaamse overheid, al dan niet aangevuld met Europese middelen, een dienstenopdracht uitgeschreven voor de competentieversterking en begeleiding van niet –werkende werkzoekenden voor de beroepsopleiding Assistent filiaalhouder in de regio Antwerpen of Mechelen. De rekrutering richt zich in eerste instantie op deelnemers uit deze regio’s.

Zoals bepaald in de VDAB-beheersovereenkomst streeft de VDAB ernaar om de samenwerking met partners te versterken en uit te breiden met als doel tot een nog meer arbeidsmarktgericht, wendbaar en toekomstgericht opleidings- en begeleidingsaanbod te komen. VDAB zal nog meer een aanpak op maat voor alle kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt voorzien: niet alleen voor de kansengroepen, werkzoekenden met een arbeidshandicap, ouderen (50+) en jongeren ( -25j) maar ook voor andere niet actieve burgers.

Deze oproep wordt geformuleerd vanuit de regieopdracht van de VDAB Antwerpen en is bedoeld om de hiaten op de lokale arbeidsmarkt in te vullen gebaseerd op de sectorale behoeften en de Antwerpse Arbeidsmarktanalyses.

De inschrijver heeft de mogelijkheid om bijkomende vragen te stellen over de procedure. Mogelijk zijn een aantal vragen reeds beantwoord in de “Leidraad bij het indienen van de offertes” die u kan terugvinden op de website http://partners.vdab.be/leidraadoffertes

De vragen dienen gesteld te worden via het e-mailadres ant_oproepcel@vdab.be  van de Oproepcel bij VDAB Antwerpen.

Het onderwerp van de e-mail is verplichtend: “Vragen_2015-20543 Assistent Filiaalhouder”

Gelieve per vraag aan te geven over welk bestekonderdeel er verduidelijking gewenst is door uw vraag te beginnen met het titelnummer en de titel van het betreffende bestekonderdeel, en de pagina van het bestek.

Inschrijvers kunnen, conform de richtlijnen in het bestek tot dinsdag 17-08-2015, vóór 10:00 uur 

een offerte elektronisch indienen via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be

Inschrijvingen op papier worden NIET aanvaard.

Meer informatie kan bekomen worden op http://www.bestuurszaken.be/e-procurement-voor-bedrijven of op http://www.publicprocurement.be

In bijlage en op de website van VDAB wordt het bestek, louter ter informatie in een pdf-file, gepubliceerd http://partners.vdab.be

Contactpersonen voor deze open oproep :

Documenten