U bent hier

Uitbesteding: Begeleiding opleidingsstages – besteknummer: 2015/50024

De opdracht heeft tot voorwerp de organisatie en begeleiding van opleidingsstages van cursisten die een opleiding volgen in een VDAB competentiecentra op te volgen.

De opdracht wordt op de markt gezet door middel van een onderhandelingsprocedure met bekendmaking. Binnen deze procedure zijn er 2 fasen voorzien. Fase 1 betreft de kandidaatstellingen. De geselecteerden uit fase 1 worden in de 2de fase uitgenodigd om een offerte in te dienen.

Op 22 juli 2015 werd de opdracht aangekondigd in het Bulletin Der Aanbestedingen met volgend referentienummer: 2015/50024. U kunt deze publicatie raadplegen via het platform van e-notification: https://enot.publicprocurement.be.

Het bestek vindt u hier als bijlage, maar zal u tevens terugvinden als bijlage bij de aankondiging. Het formulier voor het indienen van een aanvraag tot deelneming wordt enkel via e-notification ter beschikking gesteld.

Wie nog niet beschikt over een profiel binnen e-procurement dient zich eerst te registreren. U kan meer informatie betreffende deze registratie terugvinden in de handeling ‘Gebruikersbeheer’ op publicprocurement: http://www.publicprocurement.be/nl/ondernemingen/handleidingen-checklists.

Kandidaatstellingen kunnen tot uiterlijk 08/09/2015, 09u, elektronisch via het platform e-tendering: https://eten.publicprocurement.be.

Contactpersonen voor deze open oproep :

Daisy Martel
E-mail: regie@vdab.be

Documenten

Officiëel bestek op te vragen via e-notification.
Kopie van het bestek, fase 1, louter ter informatie.