U bent hier

Besteknr. 2014_80027 Bootcamp

In het kader van een betere en efficiëntere dienstverlening ten aanzien van werkzoekenden wordt met Vlaamse en Europese middelen een opdracht uitgeschreven voor het geven van 10 sessies van telkens 70 instructie-uren waarin per sessie met 8 kandidaten intensief gewerkt wordt rond de 11 sleutelvaardigheden.  De sessies moeten doorgaan in de lokalen van de dienstverlener in het noorden van de provincie West-Vlaanderen.

Doelstelling : 

Het opstellen van een POP en competentierapport met concrete afspraken en werkpunten zodanig dat de VDAB-consulent en de deelnemer zelf na het Bootcamp concrete acties naar tewerkstelling, opleiding en/of begeleiding kunnen nemen. 

VDAB heeft als ambitie het competentierapport als kwaliteitslabel toe te voegen aan het CV in MLP van iedere deelnemer zodat een opleider of werkgever kan vertrouwen op de sleutelvaardigheden die als goed worden bestempeld in het competentierapport van die deelnemer.

Aantal groepen en deelnemers:

De opdracht bestaat uit het geven van 10 sessies aan werkzoekenden.  Maandelijks wordt door de dienstverlener 1 sessie opgestart, met uitzondering van de maand oktober waarin 2 sessies dienen opgestart te worden.  Elke groep bestaat uit 8 deelnemers.

Een sessie kan enkel starten met een voldoende aantal werkzoekenden. Indien de bezettingsgraad het minimum niet haalt, kan deze alleen maar starten na goedkeuring door de VDAB-projectverantwoordelijke.  Indien VDAB beslist een sessie te annuleren, dan houdt dit geen financiële verplichtingen in naar de dienstverlener.

Duurtijd en structuur:

Een sessie van 70 uren dient als volgt opgebouwd te zijn :

Eerste collectief gedeelte van 4 dagen van telkens 4 uur ( 16 uren )

Tussentijds evaluatiegesprek met elke deelnemer individueel ( 8 uren )

Tweede collectief gedeelte van 4 dagen van telkens 4 uur ( 16 uren )

Opmaak van de werkdocumenten POP en competentierapport en bespreking van deze werkdocumenten met elke deelnemer individueel ( 14 uren )

Eerste opvolgingsgesprek in de eerste kalendermaand na het collectieve gedeelte met elke deelnemer individueel ( 8 uren )

Tweede opvolgingsgesprek in de tweede kalendermaand na het collectieve gedeelte met elke deelnemer individueel ( 8 uren )

Per sessie Bootcamp zal een VDAB-consulent bepaalde onderdelen of het volledige Bootcamp meevolgen. 

Contactpersonen voor deze open oproep :

Documenten

  • Officiëel bestek op te vragen bij hogergenoemde adressen.
    Kopie van het bestek louter ter informatie.