U bent hier

Onderhandelingsprocedure met bekendmaking Project ‘BUS EN CAR – besteknummer 2015-30037

Tegen de achtergrond van de toenemende werkloosheidsdruk in Limburg en de extra werkzoekenden op de Limburgse arbeidsmarkt naar aanleiding van de sluiting van Ford en verschillende toeleveranciers, besteedt VDAB-Limburg een aantal beroepsgerichte competentieversterkingen uit.

Deze opdracht is complementair aan het reguliere aanbod, in overeenstemming met de lokale noden en komt tegemoet aan de wachtlijst voor de VDAB-opleiding Autobus- & Carbestuurder.

Concreet: deze opdracht wordt uitgeschreven voor een “Praktijkopleiding autobus- en carbestuurder” voor niet-werkende werkzoekenden (NWWZ) in Limburg. Het betreft een voltijdse opleiding, waarbij door de opdrachtnemer per groep één voertuig wordt ingezet. Binnen deze opdracht worden in 2015 er 2 groepen van telkens 4 deelnemers uitbesteed, waarbij de eerste groep op 21 september (perceel 1) en de tweede groep op 2 november (perceel 2).
De opdracht kan per perceel 3 keer verlengd worden voor één jaar.

Betreft FASE 1 van een onderhandelingsprocedure met bekendmaking. Deze fase is een oproep naar kandidaten voor uitvoering van deze opdracht.

Op 9 juli 2015 werd het bestek ‘2015/30037 Bus en Car’ gepubliceerd in het Bulletin Der Aanbestedingen.

Deze publicatie is te raadplegen via het platform van e-notification: https://enot.publicprocurement.be.
In bijlage bevindt zich een kopie van het bestek (PDF) en het inschrijvingsformulier (Word). Inschrijven kan enkel elektronisch via het platform e-tendering https://eten.publicprocurement.be.

Contactpersonen voor deze open oproep :

Documenten