U bent hier

Tendering Competentieversterking 2012-2013

In het kader van een kwaliteitsvolle en efficiënte dienstverlening ten aanzien van werkzoekenden wordt met middelen van de Vlaamse overheid en van het Europees Sociaal Fonds een opdracht uitgeschreven voor integrale opleidingen voor niet werkende werkzoekenden (NWWZ).

De opdracht bestaat uit het organiseren van competentieversterkende finaliteitacties, inclusief de bemiddeling naar duurzame tewerkstelling in het NEC, voor niet werkende werkzoekenden behorende tot de kansengroepen kortgeschoolden, ouderen en allochtonen en bestaat uit:

  • rekrutering, selectie en meting van de startcompetenties;
  • het aanleren van beroepstechnische competenties;
  • het aanleren van attitudes en persoonlijke vaardigheden, zowel generieke als beroepsgerichte;
  • taalcoaching tijdens de opleiding voor laag taalvaardige deelnemers;
  • begeleiding en ondersteuning tijdens de opleiding en tot minstens 3 maanden na de opleiding;
  • bemiddeling naar duurzaam werk, inclusief sollicitatiebegeleiding;
  • nazorg bij tewerkstelling;
  • bijkomende opdrachten en voorwaarden die worden vermeld in de betreffende opleidingsfiche die opgenomen is in de bijlagen bij het bestek.

De opleidingen worden georganiseerd in Vlaanderen en Brussel.
De VDAB opteert ervoor om de opdracht uit te besteden in 130 percelen.
Via deze algemene offerteaanvraag (besteknummer 2011/10209) beogen we per jaar ongeveer 1.900 werkzoekenden een opleiding aan te bieden. De opdracht heeft een looptijd van 2 jaar en kan met 1 jaar verlengd worden. Het jaarbudget beloopt 6.570.000 euro.

Via de website: https://enot.publicprocurement.be/ kan de aankondiging in PDF-bestand (91567_nl-NL.pdf) worden opgezocht door het BDA-nummer 2011-509888 in te voeren via de link “Bekendmakingen zoeken” (links midden)

De officiële versie van het bestek, met inbegrip van het inschrijvingsformulier, kan uitsluitend per e-mail gericht aan marc.detiege@vdab.be worden aangevraagd, met als onderwerp 'Bestek algemene offerteaanvraag 2011/10209' onder vermelding van de fysieke adrescoördinaten van de aanvrager.

Contactpersonen voor deze open oproep :

Procedure

Werkdocumenten