U bent hier

Onderhandelingsprocedure met bekendmaking VDAB-RDB: Uitbesteding competentieversterkende finaliteitsacties regio Brussel, Deel 1: aanvraag tot deelneming, besteknr. VDAB -2013/07-F02_0 (september 2013)

In het kader van een kwaliteitsvolle en efficiënte dienstverlening ten aanzien van werkzoekenden wordt met middelen van de Vlaamse overheid, en al dan niet met Europese middelen een opdracht uitgeschreven voor integrale opleidingen van niet werkende werkzoekenden (NWWZ).

De opdracht bestaat uit het organiseren van competentieversterkende finaliteitacties, inclusief de bemiddeling naar duurzame tewerkstelling in het NEC, voor niet werkende werkzoekenden behorende tot dekansengroepen kortgeschoolden, ouderen en allochtonen.

Aanvragen tot deelneming voor deze opdracht kunnen elektronisch ingediend worden op e-tendering tot 1 oktober 2013. 

De op de website gepubliceerde vragen en antwoorden maken integraal deel uit van het bestek.

Contactpersonen voor deze open oproep :

Veerle Desutter 
02/525 00 85 
Veerle.Desutter@vdab.be
Luc Cools 
02/525 00 33 
Luc.Cools@vdab.be

Documenten

Kopie van het bestek louter ter informatie