U bent hier

Aanbesteding begeleiding diploma-erkenning VDAB inwerkingsklanten

In het kader van een betere en efficiëntere dienstverlening ten aanzien van werkzoekenden wordt met middelen van de Vlaamse overheid, al dan niet aangevuld met Europese middelen, een, een aanbesteding opgezet voor de begeleiding in diploma-erkenning.

De opdracht bestaat uit het begeleiden van werkzoekende inwerkingsklanten bij de procedure tot erkenning van gelijkwaardigheid van hun buitenlands diploma. De dienstverleners verzorgen de dienstverlening minimaal in de plaatsen van dienstverlening die door de VDAB worden opgelegd. De opdrachtgever opteert ervoor om de opdracht uit te besteden in 7 percelen.

De opdracht is in het Bulletin der Aanbestedingen bekend gemaakt: "Begeleiding diploma-erkenning VDAB-inwerkingsklanten" De opdracht is gepubliceerd onder het BDA-nummer "2012-527363".

Deze oproep kan bekeken worden via de link https://enot.publicprocurement.be/

Inschrijven kan enkel elektronisch via het platform e-tendering en via het inschrijvingsformulier dat gevoegd is bij het officiële bestek. Dit kan u terug vinden in het Bulletin der Aanbestedingen via de hierboven vermelde link en onder de titel "bestekdocumenten".

Contactpersonen voor deze open oproep :

Sabine Pardaens E-mail: regie@vdab.be Tel: 02 506 17 81 Fax: 02 506 17 22

Documenten