U bent hier

Besteknr. 2014-20403 grootkeukenmedewerker

Op 27-11-2014 is de vereenvoudigede onderhandelingsprocedure met bekendmaking  voor “Besteknr. 2014-20403 grootkeukenmedewerker via e-notification gepubliceerd in het Bulletin Der Aanbestedingen (BDA), referentienummer : 2014-20403 gepubliceerd in het Bulletin Der Aanbestedingen - BDA platform:  2014-527457

Deze oproep wordt geformuleerd vanuit de regieopdracht van VDAB Antwerpen en is in het kader van het knelpuntenbeleid en sluitend maatpak bedoeld om de hiaten op de lokale arbeidsmarkt in te vullen, gebaseerd op de sectorale behoeften en de Antwerpse arbeidsmarktanalyses.

Zoals bepaald in de VDAB-beheersovereenkomst streeft de VDAB ernaar om de samenwerking met partners te versterken en uit te breiden met als doel tot een nog meer arbeidsmarktgericht, wendbaar en toekomstgericht opleidings- en begeleidingsaanbod te komen. VDAB zal nog meer een aanpak op maat voor alle kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt voorzien: niet alleen voor de  kansengroepen (jongeren, ouderen (50+), arbeidsgehandicapten) maar ook voor andere niet actieve burgers.

In het kader van een kwaliteitsvolle en efficiënte dienstverlening ten aanzien van werkzoekenden wordt met middelen van de Vlaamse overheid, al dan niet aangevuld met Europese middelen, een opdracht uitgeschreven voor het geven van een vacaturegerichte beroepsopleiding ‘grootkeukenmedewerker’ in de sector ‘diensten aan personen’  aan niet werkende werkzoekenden. (NWWZ) in de provincie Antwerpen

De dienstverlening wordt aangeboden in de provincie Antwerpen.
De rekrutering richt zich in eerste instantie op deelnemers uit de provincie Antwerpen.
De opdracht heeft een initiële looptijd van 6 maanden  te rekenen vanaf de datum vermeld bij de sluiting.
Na het verstrijken van deze looptijd kan de opdracht na een positieve evaluatie maximaal  1 maal verlengd worden met een periode van 6 maanden

Voor een precieze omschrijving van de opdracht verwijzen we naar deel 2, technische bepalingen van dit bestek.

Inschrijvers kunnen, conform de richtlijnen in het bestek tot maandag 05-01-2015 vóór 14:00 een offerte elektronisch indienen via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be

Inschrijvingen op papier worden NIET aanvaard.

Meer informatie kan bekomen worden op http://www.bestuurszaken.be/e-procurement-voor-bedrijven of op http://www.publicprocurement.be

In bijlage wordt het bestek, louter ter informatie in een pdf-file, gepubliceerd

Contactpersonen voor deze open oproep :

Documenten