U bent hier

Algemene offerteaanvraag Project ‘Hefboom’

Op 24-05-2011 is de algemene offerteaanvraag  “ 2011/10206 Project Hefboom” gepubliceerd in het Bulletin der Aanbestedingen onder het nummer 2011-511084.

In het kader van een kwaliteitsvolle en efficiënte dienstverlening ten aanzien van werkzoekenden wordt met middelen van de Vlaamse overheid en, al dan niet, met Europese middelen, een opdracht uitgeschreven voor integrale opleidingen van niet werkende werkzoekenden.

De opdracht kadert in het Actieplan ‘Geïntegreerde Aanpak van het Knelpuntenbeleid’
1. Meer en beter sturen van de werkzoekende in functie van arbeidsmarktbehoeften en loopbaan.
2. Kwalitatieve toeleiding naar competentieversterkende acties.
3. Aandacht voor algemene arbeidsmarktcompetenties.
4. Realiseren van een uitstroompercentage naar werk van 65% voor alle cursisten die een (knelpunt)opleiding beëindigd hebben.

De opdracht bestaat uit het verstrekken van opleiding en begeleiding ter bevordering van de duurzame integratie in de arbeidsmarkt van cursisten uit de technische opleidingen en de opleidingen Handel, Administratie en Verkoop in de Competentiecentra van Oost-Vlaanderen.

De VDAB opteert ervoor de opdracht uit te besteden in 2 percelen.

  • Perceel 1 ‘ Werk-Kracht’: sturen op arbeidsmarktgerichte keuzes van de cursist en bevorderen van de inzetbaarheid van de cursist door het remediëren van arbeidsattitudes.
  • Perceel 2 ‘Jobcenter’: pro actieve maatwerkbegeleiding naar werk voor cursisten einde opleiding.

De aanvraag tot het bekomen van het bestek dient per e-mail te gebeuren op volgend adres: marc.detiege@vdab.be, met als subject ‘Bestek algemene offerteaanvraag 2011/10206 ‘Project Hefboom’ en met vermelding van de coördinaten van de aanvrager. Het bestek kan elektronisch in een wordbestand verstuurd worden maar enkel de papieren versie kan als juridisch document beschouwd worden

Contactpersonen voor deze open oproep :