U bent hier

Besteknr. 2016_80057 Opleiding introductie hotelmanagement en yield management

In het kader van een kwaliteitsvolle en efficiënte dienstverlening ten aanzien van werkzoekenden wordt met middelen van de Vlaamse overheid, al dan niet aangevuld met Europese middelen, een opdracht uitgeschreven voor beroepsgerichte competentieversterking voor niet-werkende werkzoekenden (NWWZ).
 
De opdracht bestaat uit een opleiding introductie hotelmanagement en yieldmanagement voor maximum 14 vergoedbare deelnemers per jaar, als onderdeel van de opleiding receptionist(e) in de toeristische sector.
 
De opleiding wordt georganiseerd in West-Vlaanderen, meer bepaald in VDAB Brugge (VAC, Koning Albert I laan 1.2, 8200 Sint-Michiels), de opleidingslocatie is gelegen in de VDAB-gebouwen. 
 
De opdracht richt zich prioritair naar niet werkende werkzoekenden die gemotiveerd zijn en interesse hebben om in de toeristische sector te werken.
De cursisten beschikken over een diploma hoger secundair onderwijs of gelijkwaardig door ervaring en hebben een goede basiskennis talen (Nederlands/Frans/Engels/Duits). 
 
De richtduurtijd van de opleiding bedraagt 35 uren
 
De opdracht bestaat uit: 
• het aanleren van beroepstechnische competenties;
• het aanleren van attitudes en persoonlijke vaardigheden, zowel generieke als beroepsgerichte.
 
De opdracht wordt gegund door middel van een Vereenvoudigde Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking. 
Het volgen van deze onderhandelingsprocedure houdt geen verplichting in tot het toewijzen van de opdracht. De opdrachtgever behoudt zich het recht om de opdracht niet of gedeeltelijk toe te wijzen. 
U kan deze oproep bekijken via de link https://enot.publicprocurement.be/. Door het dossiernummer 2016_80057 in te geven bij de zoekcriteria, komt u terecht in de aankondiging op e-notification.
 

Contactpersonen voor deze open oproep :

Documenten

  • Officiëel bestek op te vragen bij hogergenoemde adressen.
    Kopie van het bestek louter ter informatie.