U bent hier

Tender Intensief Werkplekleren (TIW)

Op 20 september 2013 besliste de Vlaamse Regering om over te gaan tot een reorganisatie van het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale economie. Voor de Vlaamse maatregel “werkervaring” heeft deze reorganisatie tot gevolg dat de maatregel zal worden overgeheveld naar VDAB.

In het kader van deze reorganisatie wordt de vernieuwde aanpak van intensief werkplekleren uitbesteed, onder de noemer van ‘Tender Intensief Werkplekleren’ (= TIW).

In deze opdracht staat VDAB in voor de toeleiding van hoofdzakelijk langdurige werkzoekenden die via een systeem van werkplekleren de afstand tot de arbeidsmarkt kunnen overbruggen. De opdrachtnemers verzorgen de begeleiding, op maat van het individu en gericht op tewerkstelling in het NEC, via werkplekleren (IBO, C-IBO, stages …). Daarnaast staan de opdrachtnemers in voor jobhunting, attitude- en sollicitatietraining, empowerment, begeleiding bij werkplekleren, jobcoaching en nazorg. De opdracht zal gegund worden voor de periode van 1 januari 2016 t.e.m. 31 december 2017 en kan 2 maal verlengd worden voor telkens 1 jaar.

De onderhandelingsprocedure met bekendmaking voor "Intensieve begeleiding en bemiddeling naar werk via werkplekleren voor langdurig werkzoekenden (werktitel TIW)" met besteknummer 2015/50023" werd op 10 april 2015 via e-notification bekend gemaakt.

U kan deze oproep bekijken via de link https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preSearchNotice.do

Door het dossiernummer 2015/50023 in te geven bij de zoekcriteria, komt u terecht in de aankondiging op e-notification. Het bestek vindt u hier reeds als bijlage, maar zal u tevens terugvinden als bijlage bij de aankondiging. Het formulier voor het indienen van een aanvraag tot deelneming wordt enkel via e-notification ter beschikking gesteld.
Wie nog niet beschikt over een profiel binnen e-procurement dient zich eerst te registreren. U kan meer informatie betreffende deze registratie terugvinden in de handeling "Gebruikersbeheer" op publicprocurement http://www.publicprocurement.be/nl/ondernemingen/handleidingen-checklists

Op 28 april 2015 was er een infovergadering voor de geïnteresseerde organisaties. De presentatie die gebruikt werd op deze infovergadering en een overzicht van de gestelde vragen en antwoorden vindt u hier als bijlage.

De opdracht verloopt via een onderhandelingsprocedure met bekendmaking. Dat betekent dat de procedure opgesplitst is in 2 fases. Kandidaatstellingen dienen elektronisch via e-tendering te gebeuren en dit vóór 12 mei 2015 om 11u30.

In een 2de fase zullen de geselecteerde kandidaten uitgenodigd worden om een offerte in te dienen. Wij streven ernaar om de oproep tot indienen van offertes uiterlijk eind juni te publiceren. De geselecteerde kandidaten hebben vervolgens tot begin september tijd om een offerte in te dienen.

Contactpersonen voor deze open oproep :

  • Anna Vanderstukken
    Tel. 02 506 17 60 - Fax. 02 506 17 22
    E-mail: regie@vdab.be

Documenten