U bent hier

Onderhandelingsprocedure met bekendmaking Project ‘logistiek assistent in de ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen’ - dossiernummer 2014-30022

Met middelen van de Vlaamse overheid - en al dan niet met middelen van het Europees Sociaal Fonds – wordt door de VDAB een opdracht uitgeschreven voor uitvoering van de opleiding ‘logistiek assistent in de ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen’
Het betreft een opleiding, georganiseerd in Limburg, voor minimaal 16 en maximaal 19 niet werkende werkzoekenden.

Een logistiek assistent in een ziekenhuis heeft een ondersteunende functie naar het verpleegkundig en verzorgend personeel. Voor aanwerving van de logistiek assistenten komen enkel werkzoekenden in aanmerking die met vrucht het vormingsprogramma gevolgd hebben van minimaal 500 uur waarvan 250 uren theoretische en praktische vorming en 250 uren stage voor werkzoekenden met minimaal het diploma van lager secundair onderwijs.

De VDAB streeft er naar om de opdracht te laten starten in september 2014.  De opdracht loopt af ten laatste op 31 mei 2015. De opdracht wordt uitbesteed voor 1 jaar, en is jaarlijks verlengbaar.

Betreft FASE 1 van een onderhandelingsprocedure met bekendmaking.
Deze fase is een oproep naar kandidaten voor uitvoering van deze opdracht.

Op 13 maart 2014 is het selectiedossier ‘logistiek assistent in de ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen fase1’ gepubliceerd in het Bulletin Der Aanbestedingen met volgend referentienummer VDAB-2014-30022. Deze publicatie is te raadplegen via het platform van e-notification: https://enot.publicprocurement.be.

Als bijlage bevindt zich een kopie van het selectiedossier (PDF). Inschrijven kan enkel elektronisch via het platform e-tendering https://eten.publicprocurement.be - het inschrijvingsformulier (Word) vindt u bij de publicatie.

Contactpersonen voor deze open oproep :

  • Koen Salaets - regiecoördinator VDAB Limburg
    E-mail: amregie_limburg@vdab.be
    Tel: 011 26 06 42 // Fax: 011 26 06 26

Documenten

  • Officiëel bestek op te vragen bij hogergenoemde adressen.
    Kopie van het bestek louter ter informatie.