U bent hier

Onderhandelingsprocedure mét bekendmaking: Besteknr. 2014/90062 Loopbaanoriëntatie van anderstaligen ‘Kiezen’

De opdracht bestaat uit een raamovereenkomst van 4 jaar, voor het geven van loopbaanoriëntatie aan anderstalige niet werkende werkzoekenden.  De totaliteit van de opdracht wordt momenteel geraamd op een tiental op te starten groepen per jaar en een maximum van 25 op te starten groepen per jaar.

VDAB opteert ervoor op de opdracht ‘Kiezen’ uit te besteden zowel in kader van het regulier aanbod als voor laaggeschoolden anderstaligen, hoger opgeleide anderstaligen ( HOA) als analfabete anderstaligen.

De VDAB streeft ernaar de opdracht te laten starten 15/03/2015.

U kunt deze publicatie raadplegen via het platform van e-notification: https://enot.publicprocurement.be.

Als bijlage vindt u een kopie van het bestek deel 1. 

Kandidaatstellingen kunnen tot uiterlijk 26/02/2015, 10.00u, elektronisch via het platform e-tendering https://eten.publicprocurement.be.

Contactpersonen voor deze open oproep :

Documenten

  • Officiëel bestek op te vragen bij hogergenoemde adressen.
    Kopie van het bestek louter ter informatie.