U bent hier

Onderhandelingsprocedure met bekendmaking Opleiding magazijnmedewerker – dossiernummer 2014-30024

In het kader van een kwaliteitsvolle en efficiënte dienstverlening wordt met middelen van de Vlaamse overheid en al dan niet aangevuld met Europese middelen, een opdracht uitgeschreven voor competentieversterking in de logistiek in Limburg.

De opdracht bestaat uit het geven van korte collectieve opleidingen ‘magazijnmedewerker’
(2 x 40uren per deelnemer) aan 200 deelnemers die voorkennis en/of beroepservaring hebben in de logistiek en een brevet interne transportmiddelen, uitgereikt door een erkende opleidingsverstrekker.
De helft van de deelnemers zijn niet werkende werkzoekenden (NWWZ), de andere helft werknemers van Ford die met ontslag bedreigd zijn (tijdelijk werkloos).

De opleidingslocatie moet centraal gelegen zijn in de provincie Limburg, bij voorkeur binnen een straal van 25 km van de steden Hasselt of Genk.

De VDAB streeft er naar om de opdracht te laten in september 2014. Alle opleidingen moeten uiterlijk beëindigd en gefactureerd zijn 31 december 2015.

Betreft een onderhandelingsprocedure met bekendmaking (2 fasen).
Deze fase 1 is een oproep naar kandidaten voor uitvoering van de opdracht.

Op 16 april 2014 is het bestek en het inschrijvingsformulier m.b.t. de ‘opleiding magazijnmedewerker fase 1’ gepubliceerd in het Bulletin Der Aanbestedingen met volgend referentienummer VDAB-2014-30024. Deze publicatie is te raadplegen via het platform van e-notification: https://enot.publicprocurement.be.

In bijlage bevindt zich een kopie van het bestek (PDF). Inschrijven kan enkel elektronisch via het platform e-tendering https://eten.publicprocurement.be. Het inschrijvingsformulier ‘aanvraag tot deelneming’ (Word versie) vindt u bij de publicatie.

Contactpersoon voor deze oproep :

  • Koen Salaets - regiecoördinator VDAB Limburg
    E-mail: amregie_limburg@vdab.be
    Tel: 011 26 06 42 // Fax: 011 26 06 26

Documenten

  • Officiëel bestek op te vragen bij hogergenoemde adressen.
    Kopie van het bestek louter ter informatie.