U bent hier

Algemeen offerte aanvraag "inhuren opleidingen en bijhorende ondersteuning ‘Nederlands voor Anderstaligen'"

Op 10-06-2011 is de algemene offerteaanvraag “ 2011/10215 Inhuren opleidingen en bijhorende ondersteuning ‘Nederlands voor Anderstaligen” gepubliceerd in het Bulletin der Aanbestedingen.

De opdracht bestaat uit het verstrekken van opleiding en begeleiding van anderstalige cursisten over heel Vlaanderen. De VDAB opteert ervoor de opdracht uit te besteden in verschillende percelen afhankelijk van de inhoud van het pakket en de plaats in Vlaanderen waar de cursus doorgaat.

De aanvraag tot het bekomen van het bestek kan per e-mail te gebeuren op volgend adres: frank.sterckx@vdab.be, met als subject ‘Bestek algemene offerteaanvraag Inhuren opleidingen en bijhorende ondersteuning ‘Nederlands voor Anderstaligen’”

2011/10215 en met vermelding van de coördinaten van de aanvrager. Het bestek kan elektronisch in een wordbestand verstuurd worden maar enkel de papieren versie kan als juridisch document beschouwd worden

Contactpersonen voor deze open oproep :

Documenten