U bent hier

Onderhandelingsprocedure met bekendmaking Oriëntatie en Ingroei social profit Limburg

In het kader van een kwaliteitsvolle en efficiënte dienstverlening ten aanzien van werkzoekenden wordt met middelen van de Vlaamse overheid, al dan niet aangevuld met Europese middelen een opdracht uitgeschreven voor opleidingen binnen de Social Profit. 
De opdracht bestaat uit het geven van volgende opleidingen aan niet werkende werkzoekenden (NWWZ:

  • Oriëntatie Social Profit
  • Ingroei Social Profit

De opleidingen worden georganiseerd in Limburg

De VDAB streeft er naar om de opdracht te laten aanvangen begin januari 2015.
De opdracht kan 2 keer verlengd worden. Bij verlenging wordt de dienstverlener minimaal 3 maanden voor het einde van de opdracht per aangetekend schrijven op de hoogte gebracht.
De opdracht moet uiterlijk beëindigd zijn op 31.03.2016, bij de eerste verlenging 31/03/17  en bij de tweede verlenging 31/03/18. De opdrachten starten steeds in de maand januari.

Betreft FASE 1 van een onderhandelingsprocedure met bekendmaking.
Deze fase is een oproep naar kandidaten voor uitvoering van deze opdracht.
Op 16 oktober 2014 werd het bestek en het inschrijvingsformulier gepubliceerd in het Bulletin Der Aanbestedingen met volgend referentienummer VDAB-2014-30028. Deze publicatie is te raadplegen via het platform van e-notification: https://enot.publicprocurement.be. In bijlage bevindt zich een kopie van deze documenten.
Inschrijven kan enkel elektronisch via het platform e-tendering https://eten.publicprocurement.be.

Contactpersonen voor deze open oproep :

  • Anita Deckers – Inkoper Arbeidsmarktregie VDAB Limburg
    E-mail: amregie_limburg@vdab.be
    Tel: 011 26 06 19 // Fax: 011 26 06 26

Documenten