U bent hier

Onderhandelingsprocedure met bekendmaking - ‘Oriëntering jongeren’ – dossiernummer 2014-30023

In kader van een goede en efficiënte dienstverlening ten aanzien van werkzoekenden wordt met middelen van de Vlaamse overheid, aangevuld met Europese middelen en middelen van de Provincie Limburg, een uitbesteding opgezet voor jonge werkzoekenden.
Deze opdracht wordt geformuleerd vanuit de regieopdracht van de VDAB.

De jeugdwerkloosheid blijft een probleem, ook in Limburg. Uit de Arvastat cijfers van eind februari 2014 blijkt dat twee op drie jongeren onder de 30 jaar tussen de 1 en 2 jaar werkloos is. Eén op drie is meer dan 2 jaar werkloos.

Met dit project willen in de provincie Limburg extra inzetten op een goede oriëntering van 250 tot 300 jongeren (- 30 jaar) die meer dan 1 jaar werkzoekend zijn.
Door het verbreden van het jobdoelwit bij deze doelgroep, kunnen hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot worden.
Minimaal 15u collectieve begeleiding en oriëntering, met daaraan gekoppeld minimaal 3u individuele gesprekken. De begeleiding wordt beëindigd met de opmaak van een POP.

De dienstverlening heeft plaats in verschillende regio’s van de provincie Limburg. De opdracht wordt opgesplitst in 2 percelen.

De VDAB streeft ernaar om de opdracht te laten aanvangen op 1 september 2014. De uitvoering van  deze opdracht (inclusief facturatie en alle betalingen) wordt beëindigd ten laatste op 31 december 2015. 

Betreft FASE 1 van een onderhandelingsprocedure met bekendmaking.
Deze fase is een oproep naar kandidaten voor uitvoering van deze opdracht.

Op 27 maart 2014 is het selectiedossier ‘Oriëntatie jongeren fase 1’ gepubliceerd in het Bulletin Der Aanbestedingen met volgend referentienummer VDAB-2014-30023. Deze publicatie is te raadplegen via het platform van e-notification: https://enot.publicprocurement.be.

Als bijlage bevindt zich een kopie van het selectiedossier. Inschrijven kan enkel elektronisch via het platform e-tendering https://eten.publicprocurement.be.Het formulier  ‘aanvraag tot deelneming’ vindt u bij de publicatie (als bijlage van het selectiedossier).

Contactpersonen voor deze open oproep :

  • Koen Salaets - regiecoördinator VDAB Limburg
    E-mail: amregie_limburg@vdab.be
    Tel: 011 26 06 42 // Fax: 011 26 06 26

Documenten