U bent hier

Algemene offerte aanvraag – Outplacementbegeleiding in het kader van het Sociaal interventiefonds van de VDAB

Sinds 1 maart 2009 financiert het sociaal interventiefonds (het vroegere Herplaatsingsfonds) onder bepaalde voorwaarden de outplacementbegeleiding voor:

  • werknemers,
  • gefailleerde zelfstandigen,
  • helpers van gefailleerde zelfstandigen,
  • werknemers die tot een jaar voor het faillissementsvonnis bij de bewuste onderneming werkten.

Deze financiering is voorzien voor werknemers die aan de slag waren in een bedrijf gelegen in het Vlaamse Gewest en werkloos werden ten gevolge van:

  • een faillissement van de onderneming,
  • een gerechtelijke reorganisatie van de onderneming,
  • de gerechtelijke ontbinding van een vzw door kennelijke staat van onvermogen, of
  • financiële moeilijkheden in de onderneming.

Het sociaal interventiefonds komt pas tussen als de onderneming zelf niet over de financiële middelen beschikt om outplacementbegeleiding te bekostigen. Onder bepaalde voorwaarden worden ook de kosten terugbetaald voor opleiding als onderdeel van de begeleiding.

Het sociaal interventiefonds werkt voor de opvang en begeleiding van de werknemers samen met outplacementkantoren. Om de twee jaar wordt hiervoor een algemene offerteaanvraag uitgeschreven. Op 25 maart 2011 werd een nieuwe offerteaanvraag gepubliceerd in het bulletin der aanbestedingen Online (nr. 79, p. 48) (http://www.bda-online.be/).

De aanvraag tot het bekomen van het bestek dient per e-mail te gebeuren op volgend adres: marc.detiege@vdab.be, met als subject: ‘Bestek algemene offerteaanvraag 2011/10200’, onder vermelding van de fysieke adrescoördinaten van de aanvrager.

Contactpersonen voor deze open oproep :

Documenten