U bent hier

Algemene offerteaanvraag outplacementbegeleiding in kader van het Sociaal Interventiefonds

Op 14 maart 2013  is de algemene offerteaanvraag "Outplacementbegeleiding in kader van het Sociaal Interventiefonds" gepubliceerd in het Bulletin Der Aanbestedingen.

In uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2011 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 2°, e), van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern  verzelfstandigd agentschap Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, wordt de outplacementbegeleiding in kader van het SIF in de markt gezet. 

De opdracht bestaat uit :

  • de uitvoering van de outplacementbegeleiding, inclusief de bemiddeling naar werk
  • het faciliteren van opleiding nodig voor het behoud en de versterking van de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt en de certificering van verworven competenties. 

Per werkingsgebied van de tewerkstellingscellen wordt er telkens één perceel voor de outplacementbegeleiding voor werknemers van ondernemingen met maximaal 50 werknemers op het moment van het ontslag, en één perceel voor de werknemers van ondernemingen met meer dan 50 werknemers op het moment van het ontslag uitbesteed.

Van de percelen voor de outplacementbegeleiding van de werknemers van ondernemingen met maximaal 50 werknemers op het moment van het ontslag, kan de dienstverlener maximaal 3 percelen gegund krijgen. 

Voor de percelen voor de outplacementbegeleiding van de werknemers van ondernemingen met meer dan 50 werknemers op het moment van het ontslag, wordt de opdracht gegund als raamovereenkomst met maximaal 4 dienstverleners per perceel. 

De opdracht start op 1 juli 2013 en loopt over een periode van 2 jaar, zijnde tot 30 juni 2015.  

U kan deze oproep bekijken via e-notification https://enot.publicprocurement.be/preSearchNotice.do. U vindt de publicatie terug via "Bekendmakingen zoeken" in de linkerbalk, en door vervolgens de zoekterm "outplacement" in te vullen bij "zoeken op woord uit titel/omschrijving".

Inschrijven kan enkel via e-tendering door gebruik te maken van het inschrijvingsformulier.
Uiterste inschrijvingsdatum is maandag 22 april 2013 om 14u00.

Op 9 april 2013 om 13u30 zal er een infovergadering voor geïnteresseerde inschrijvers doorgaan bij de VDAB te Brussel, in de Keizerslaan 11, 4e verdieping, lokaal 404, waarbij vragen over het bestek en de toekomstige opdracht zullen worden beantwoord.

Om de VDAB de mogelijkheid te geven de nodige specialisten te raadplegen is het noodzakelijk de vragen vooraf schriftelijk door te sturen. Tot 3 april 2013 kunnen vragen worden gesteld via regie@vdab.be.

Gelieve ook uw deelname aan de infovergadering te bevestigen vóór 3 april 2013.

Meer info over e-tendering vindt bij nieuws voor partners

Contactpersonen voor deze open oproep :

  • Annemie Verbeken en Pieter Steyaert (mbt de inhoud van de opdracht) 
    Anna Vanderstukken (mbt de procedure) 
    E-mail: regie@vdab.be
    Tel: 02 506 17 81

Documenten