U bent hier

Onderhandelingsprocedure met bekendmaking: Opleiding Assistent Podiumtechnicus

In het kader van een kwaliteitsvolle en efficiënte dienstverlening ten aanzien van werkzoekenden wordt met middelen van de Vlaamse overheid, al dan niet aangevuld met Europese middelen, een opdracht uitgeschreven voor het organiseren van één opleiding assistent podiumtechnicus in West-Vlaanderen voor maximaal 20 niet werkende-werkzoekenden (NWWZ) per opleidingsjaar.

De opdracht wordt uitbesteed voor 1 jaar en kan daarna driemaal verlengd worden voor 1 jaar.

De opleiding wordt georganiseerd in West-Vlaanderen, de opleidingslocatie dient zich bijgevolg te bevinden in West-Vlaanderen.
Vermoedelijke startdatum is medio september 2014.

De finale doelstelling van de opdracht is via een aangepast opleidingsprogramma een duurzame tewerkstelling van de werkzoekenden te realiseren in hun nieuwe job als assistent podiumtechnicus.

Voorliggend bestek DEEL 1 is een oproep tot het samenstellen van een lijst van dienstverleners voor uitvoering van de opdracht.
De dienstverlener staat in voor de opleiding, begeleiding en coaching van de cursisten.

De opleiding richt zich prioritair op de niet-werkende werkzoekenden die behoren tot de kansengroepen: kortgeschoolden, anderstaligen, 50+ers en arbeidsgehandicapten.

Daarnaast beschikt de doelgroep over:                                    

  • maximaal diploma secundair onderwijs
  • grote interesse en motivatie voor het werkveld van de opleiding
  • enige technische voorkennis is wenselijk, maar niet noodzakelijk
  • voldoende kennis Nederlands

Op 18 februari 2014 is het bestek Opleiding Assistent Podiumtechnicus DEEL 1 gepubliceerd in het Bulletin Der Aanbestedingen met volgend referentienummer 2014/80023. U kunt deze publicatie raadplegen via het platform van e-notification: https://enot.publicprocurement.be.

Als bijlage vindt u een kopie van het bestek (PDF). Inschrijven kan enkel elektronisch via het platform e-tendering https://eten.publicprocurement.be - het inschrijvingsformulier (Word) vindt u bij de publicatie.

Contactpersonen voor deze open oproep :

Documenten

  • Officiëel bestek op te vragen bij hogergenoemde adressen.
    Kopie van het bestek louter ter informatie.