U bent hier

Onderhandelingsprocedure met bekendmaking “Besteknr. 2014-20372 Beroepsopleidingen assistent podiumtechniek & productieassistent"

Op 09-05-2014 is de onderhandelingsprocedure met bekendmaking  “Besteknr. 2014-20372Beroepsopleidingen assistent podiumtechniek & productieassistent via e-notification gepubliceerd in het Bulletin Der Aanbestedingen (BDA) ,dossiernummer VDAB-2014-20372-F02_0 gepubliceerd in het Bulletin Der Aanbestedingen - BDA nr 2014-510226

 Deze oproep wordt geformuleerd vanuit de regieopdracht van VDAB Antwerpen.

Zoals bepaald in de VDAB-beheersovereenkomst streeft de VDAB ernaar om de samenwerking met partners te versterken en uit te breiden met als doel tot een nog meer arbeidsmarktgericht, wendbaar en toekomstgericht opleidings- en begeleidingsaanbod te komen. VDAB zal nog meer een aanpak op maat voor alle kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt voorzien: niet alleen voor de 4 kansengroepen ( werkzoekenden met een arbeidshandicap, ouderen (50+), allochtonen en kortgeschoolden) maar ook voor andere niet actieve burgers.

In het kader van een betere en efficiëntere dienstverlening ten aanzien van niet werkende werkzoekenden wordt met Vlaamse middelen een dienstenopdracht met 1 vaste en 1 voorwaardelijke schijf, uitgeschreven voor het organiseren van competentieversterkende beroepsopleidingen voor assistent podiumtechnieken en productieassistent in de sector cultuur.

Op basis van gegevens van de lokale Antwerpse arbeidsmarkt werd vastgesteld dat in de sector cultuur een aanbod wenselijk is voor competentieversterkende beroepsopleidingen met nazorg voor:

  • assistent podiumtechnieken
  • productieassistent

De opdracht bestaat in het toeleiden, opleiden, begeleiden en begeleiden naar werk (uitstroom) van niet werkende werkzoekenden.

VDAB Antwerpen wenst deze opdracht te lanceren met een duurtijd tot 31-12-2016, met de uitvoering van de vaste schijf in 2014 en 2015;

De voorwaardelijke schijf wordt voorzien in 2015 en 2016.

De opleiding moet georganiseerd worden in de provincie Antwerpen.

Het organiseren van infosessies met daaraan de gekoppelde selectie van kandidaten behoort eveneens tot de opdracht van de inschrijver.

Voor een precieze omschrijving van de opdracht verwijzen we naar deel 2, technische bepalingen van dit bestek.

Inschrijvers kunnen, conform de richtlijnen in het bestek tot maandag 2-06-2014 vóór 11:00 een aanvraag tot deelneming elektronisch indienen via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be. Inschrijvingen op papier worden NIET aanvaard.Meer informatie kan bekomen worden op http://www.bestuurszaken.be/e-procurement-voor-bedrijven of op http://www.publicprocurement.be

In bijlage wordt het bestek, louter ter informatie in een pdf-file, gepubliceerd.

Contactpersonen voor deze open oproep :

Documenten