U bent hier

Onderhandelingsprocedure met bekendmaking Project ‘assistent podiumtechnieker’ – besteknummer 2014-30021

Met middelen van de Vlaamse overheid - en al dan niet met middelen van het Europees Sociaal Fonds – wordt door de VDAB een opdracht uitgeschreven voor uitvoering van opleidingen ‘assistent podiumtechnieker’.

De beroepsopleiding ‘assistent podiumtechnieker’ zorgt voor de invulling van een behoefte geformuleerd door de arbeidsmarkt: die van technisch/praktisch gekwalificeerde mensen om in de branche van de muziek / evenementen / cultuur te werken. De opleiding assistent podiumtechnieker, wordt niet enkel in Limburg georganiseerd. Gelijkaardige opleidingen worden georganiseerd op andere plaatsen in Vlaanderen, waardoor er een vervollediging is van het opleidingsaanbod voor podiumtechnici in Vlaanderen.

De doelstelling van de opdracht is via deze opleiding een duurzame tewerkstelling van de werkzoekenden (bij voorkeur kansengroepen) te realiseren op de arbeidsmarkt (bij voorkeur binnen de sector).

De opdracht bestaat het organiseren van opleidingen (1 opleiding per jaar voor 15-20 deelnemers) ‘assistent podiumtechnieken’ in de provincie Limburg.

De opleiding bestaat uit twee delen:
1. Een vooropleiding: basisopleiding technicus
2. Een specialisatieopleiding voor:
- assistent geluids- en lichttechnieken
- handlanger in de eventsector
De VDAB streeft er naar om de opdracht te laten starten op 24 november 2014.  De opdracht wordt uitbesteed voor 2 jaar, en is 2x verlengbaar voor 1 jaar. De prestaties m.b.t. de opdracht hebben telkens plaats in de periodes: november - mei.

Betreft FASE 1 van een onderhandelingsprocedure met bekendmaking.
Deze fase is een oproep naar kandidaten voor uitvoering van deze opdracht.

Op 13 maart 2014 is het selectiedossier ‘opleiding podiumkunsten fase 1’ gepubliceerd in het Bulletin Der Aanbestedingen met volgend referentienummer VDAB-2014-30021. Deze publicatie is te raadplegen via het platform van e-notification: https://enot.publicprocurement.be.
Als bijlage bevindt zich een kopie van het selectiedossier (PDF). Inschrijven kan enkel elektronisch via het platform e-tendering https://eten.publicprocurement.be - het inschrijvingsformulier (Word) vindt u bij de publicatie.

Contactpersonen voor deze open oproep :

  • Koen Salaets - regiecoördinator VDAB Limburg
    E-mail: amregie_limburg@vdab.be
    Tel: 011 26 06 42 // Fax: 011 26 06 26

Documenten