U bent hier

Algemene offerteaanvraag 2011/10218 Particuliere en professionele schoonmaak over gans Vlaanderen

De opdracht bestaat uit het geven van dagdelen opleiding in de verschillende VDAB opleidingscentra schoonmaak over de verschillende provincies in Vlaanderen. De opdracht vangt aan op 1 oktober 2011 en loopt af op 12 december 2012.

VDAB kiest voor een multilaterale raamovereenkomst, waarbij een rangschikking wordt opgesteld van de 5 meest gunstig beoordeelde aanbieders. De gegunde dienstverleners worden volgens de rangschikking op afroep aangesproken om een coach aan te leveren die de VDAB opleidingen schoonmaak (particulier en professioneel) continueert in één van de opgesomde VDAB opleidingscentra.

Deze actie kadert binnen het Werkgelegenheids- en Investeringsplan (WIP) 2010-2011. Met het WIP worden extra middelen door de Vlaamse Regering aan de VDAB ter beschikking gesteld om enerzijds extra opleidingscapaciteit te genereren en anderzijds om opleidingen voor knelpuntberoepen en nieuwe beroepen te organiseren in tijden van economische crisis.
Via de website: https://enot.publicprocurement.be/ kan de aankondiging worden opgezocht door het BDA-nummer 2011 516053 in te voeren via de link “Bekendmakingen zoeken” (links midden)

De officiële versie van het bestek, met inbegrip van het inschrijvingsformulier, kan uitsluitend per e-mail gericht aan frank.sterckx@vdab.be worden aangevraagd, met als onderwerp 'Particuliere en professionele schoonmaak over gans Vlaanderen 2011/10218' onder vermelding van de fysieke adrescoördinaten van de aanvrager
Het bestek kan elektronisch in een word-bestand verstuurd worden maar belangrijk is dat enkel de papieren versie als een juridisch document kan beschouwd worden.

Inschrijvers kunnen,  conform de richtlijnen in het bestek  , een offerte indienen tot maandag 05 september 2011 om 11u00 bij VDAB Dienst Aankopen t.a.v. Frank Sterckx Lokaal 008-010 Keizerslaan 11 1000 Brussel

Contactpersonen voor deze open oproep :

Documenten