U bent hier

Besteknr. 2014_80026 - Screening en oriëntering tertiaire sector

In het kader van een kwaliteitsvolle en efficiënte dienstverlening ten aanzien van werkzoekenden wordt met middelen van de Vlaamse overheid, en Europese middelen een opdracht uitgeschreven voor het geven van 8 sessies screening en oriëntering van telkens 20 dagen ( gevolgd door 5 dagen assessment door VDAB gegeven ) voor langdurig werkzoekenden die aspiraties hebben in de tertiaire sector).

Doelstelling : Een screening en oriëntering opzetten voor de werkzoekenden met een interesse voor de tertiaire sector teneinde door middel van geëigende methodieken de potentiële kandidaten gerichter te screenen en oriënteren naar een job binnen de tertiaire sector ( hiervoor verwijzen we naar bijlage 5 van dit bestek die een lijst bevat van vervolgopleidingen binnen de tertiaire sector in functie van de tekorten op de arbeidsmarkt ) of te (her)oriënteren op de arbeidsmarkt indien een beroepsvoorkeur binnen de tertiaire sector niet realistisch is.

De werkzoekende krijgt zicht op zijn interesses en competenties en verbindt deze zelfkennis met de vacatures en mogelijkheden op de (regionale) arbeidsmarkt. Een arbeidsmarktgerichte en efficiënte screening en oriëntering van de werkzoekende is een noodzakelijke voorwaarde voor een activerend begeleidingstraject.

Uitvoering :

Aantal groepen en deelnemers:

De opdracht bestaat uit het geven van in totaal 8 sessies screening en oriëntering aan langdurig werkzoekenden . Elke groep bestaat uit minimum 8 en maximum 12 deelnemers.

Een sessie kan enkel starten met een voldoende aantal werkzoekenden. Indien de bezettingsgraad het minimum niet haalt, kan deze alleen maar starten na goedkeuring door de VDAB-projectverantwoordelijke.  Indien VDAB beslist de sessie te annuleren, dan houdt dit geen financiële verplichtingen in naar de dienstverlener.

Duurtijd en sessiestructuur:

Een sessie bestaat uit een oriënterende groepscursus van 25 werkdagen, waarvan 5 dagen assessment op het einde gegeven door VDAB.   Tijdens een sessie dient de combinatie gemaakt te worden van een collectief gedeelte en individuele gesprekken. De nadruk wordt gelegd op een praktische aanpak, eerder dan een theoretische benadering. 

Een werkdag duurt van 9 uur tot 16 uur.  Er wordt een pauze voorzien van 12 uur tot 13 uur.

Contactpersonen voor deze open oproep :

Documenten

  • Officiëel bestek op te vragen bij hogergenoemde adressen.
    Kopie van het bestek louter ter informatie.