U bent hier

Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige en verzorgende/zorgkundige

In het kader van een kwaliteitsvolle en efficiënte dienstverlening ten aanzien van werkzoekenden wordt met middelen van de Vlaamse overheid en Europese middelen een opdracht uitgeschreven voor het screenen van minimum 600 en maximum 800 kandidaten voor de opleiding verpleegkunde (perceel 1) en het screenen van minimum 100 en maximum 200 kandidaten voor de opleiding verzorgende/ zorgkundige (perceel 2).De opdracht wordt, voor beide percelen, georganiseerd in West-Vlaanderen in een locatie van de VDAB, meer bepaald in Brugge ( Koning Albert I-laan 1.2, 8200 Sint-Michiels) en Kortrijk (Rijselsestraat 57,8500 Kortrijk).

Doelstelling

Een screening opzetten voor kandidaat-cursisten voor de opleiding verpleegkundige of verzorgende/ zorgkundige. Alle kandidaat-cursisten die een aanvraag tot opleiding verpleegkundige of verzorgende/ zorgkundige hebben ingediend en bij de VDAB een info hebben gevolgd, worden uitgenodigd op de screening. De screening bevat een motivatie en competentie-check ter voorbereiding van de start van de opleiding verpleegkunde of verzorgende/zorgkundige.

Uitvoering

Aantal deelnemers:

Perceel 1 screening van werkzoekenden in het beroep van verpleegkunde : minimum 600 en maximum 800 deelnemers.

Perceel 2 screening van werkzoekenden in het beroep van verzorgende/ zorgkundige: minimum 100 en maximum 200 deelnemers.

Inhoud en structuur:

De screening bevat een motivatie en competentie-check ter voorbereiding van de start van de opleiding verpleegkunde of verzorgende/zorgkundige. Een intakeformulier voor beide opleidingen werd door VDAB ontwikkeld en dient door de dienstverlener gebruikt te worden  De voorziene duurtijd per intakegesprek, inclusief registratie, bedraagt 45 minuten tot 60 minuten. 

Voor de screening zorgkundige/verzorgende werd door VDAB een screeningstool ontwikkeld en dient door de dienstverlener gebruikt te worden. Deze tool checkt de competenties, randvoorwaarden en motivatie van de kandidaat-cursisten.

De dienstverlener maakt een inschatting van de aanleg van de kandidaat-cursist. Bij twijfel over aanleg of persoonlijkheid wordt de kandidaat-cursist doorverwezen naar de psychologische dienst VDAB.  De dienstverlener beslist op basis van het verslag van de psychologische dienst VDAB en eventueel na bijkomend gesprek met de kandidaat-cursist om de kandidaat-cursist al dan niet toe te laten tot de opleiding.

Na de screening wordt door de dienstverlener een gedetailleerd rapport opgesteld en toegevoegd aan het MLP-klantendossier. Dit rapport bevat minimaal gegevens mbt financiële haalbaarheid mbt het volgen van de opleiding, combinatie studie-gezin, mobiliteit, medische belemmeringen en keuze opleidingscentrum. 

De opdracht wordt gegund door middel van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking (OPZB). Het volgen van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking houdt geen verplichting in tot het toewijzen van de opdracht. De VDAB behoudt aldus het recht om de volledige opdracht niet of slechts gedeeltelijk toe te wijzen.

Het toewijzen van de opdracht gebeurt op basis van de economisch meest voordelige offerte.

Contactpersonen voor deze open oproep :

 • Isabelle Hessens
  mail: isabelle.hessens@vdab.be
  Projectmedewerker Regie West-Vlaanderen
  Vlaams Administratief Centrum (VAC)
  Koning Albert I - laan 1.2
  8200 Sint-Michiels
  Tel 050 44 04 32
  Fax 050 34 42 39